Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 44: Vẽ hai đường thẳng song song

Giải bài tập trang 4 VBT Toán 4 bài Vẽ hai đường thẳng song song giúp các em học sinh sẽ dễ dàng ôn tập lại các kiến thức đã học, rèn luyện khả năng tính toán nhanh và chính xác. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải tương ứng với từng bài tập VBT.

Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 44: Vẽ hai đường thẳng song song

1. Giải bài 1 trang 52 VBT Toán 4 tập 1

Vẽ đường thẳng đi qua điểm O và song song với đường thẳng AB:

Phương pháp giải:

- Bước 1: Vẽ đường thẳng đi qua điểm O và vuông góc với đường thẳng AB.

- Bước 2: Vẽ đường thẳng CD đi qua điểm O và vuông góc với đường thẳng vừa vẽ ở bước 1. Ta có đường thẳng CD song song với đường thẳng AB. 

Hướng dẫn giải:

2. Giải bài 2 trang 52 VBT Toán 4 tập 1

a) Vẽ đường thẳng đi qua điểm B và song song với cạnh AD, cắt cạnh CD tại điểm E (vẽ vào hình bên). 

b) Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Góc đỉnh E của hình tứ giác BEDA là:

Phương pháp giải:

a) Vẽ đường thẳng BE đi qua điểm B và vuông góc với cạnh BA (E thuộc cạnh CD). Khi đó ta có BE là đường thẳng đi qua điểm B và song song với cạnh AD.

b) Quan sát hình vẽ và có thể dùng ê kê để xác định tên của góc đỉnh E.

Hướng dẫn giải:

a) 

b) 

3. Giải bài 3 trang 52 VBT Toán 4 tập 1

Cho biết các hình tứ giác có trong hình bên đều là hình chữ nhật. Viết tiếp vào chỗ chấm:

Cạnh AB song song với các cạnh: ………………………………………………

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ để tìm các cạnh song song với cạnh AB. 

Hướng dẫn giải:

Cạnh AB song song với các cạnh: CD, EG, HI, PQ.

4. Giải bài 4 trang 52 VBT Toán 4 tập 1

a) Vẽ đường thẳng AX đi qua điểm A và song song với cạnh BC. Vẽ đường thẳng CY đi qua diểm C và song song với cạnh AB. Các đường thẳng này cắt nhau tại điểm D ( vẽ vào hình bên).

b) Các cặp cạnh song song với nhau có trong hình tứ giác ADCB là ...................

Phương pháp giải:

- Bước 1: Vẽ đường thẳng đi qua điểm A và vuông góc với đường thẳng BC.

- Bước 2: Vẽ đường thẳng AX đi qua điểm A và vuông góc với đường thẳng vừa vẽ ở bước 1. Ta có đường thẳng AX song song với đường thẳng BC. 

Vẽ tương tự với đường thẳng CY.

Hướng dẫn giải:

a) 

b) Các cặp cạnh song song với nhau có trong hình tứ giác ADCB là: cặp cạnh AD và BC ; cặp cạnh AB và DC.

Ngày:18/11/2020 Chia sẻ bởi:Nhi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM