Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 81: Luyện tập

Giải bài tập trang 92 VBT Toán 4 bài Luyện tập giúp các em học sinh sẽ dễ dàng ôn tập lại các kiến thức đã học, rèn luyện khả năng tính toán nhanh và chính xác. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải tương ứng với từng bài tập VBT.

Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 81: Luyện tập

1. Giải bài 1 trang 92 VBT Toán 4 tập 1

Đặt tính rồi tính:

109408 : 526

810866 : 238

656565 : 319

Phương pháp giải:

Đặt tính theo cột dọc, sau đó chia theo thứ tự từ trái sang phải.

Hướng dẫn giải:

2. Giải bài 2 trang 92 VBT Toán 4 tập 1

Tìm x:

a) 517 × x = 151481

b) 195906 : x = 634

Phương pháp giải:

a) Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

b) Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương. 

Hướng dẫn giải:

a) 517 × x = 151481

              x = 151481 : 517

              x = 293

b) 195906 : x = 634

                   x = 195906 : 634

                   x = 309

3. Giải bài 3 trang 92 VBT Toán 4 tập 1

Phân xưởng A có 84 người, mỗi người dệt được 144 cái áo, phân xưởng B có 112 người và dệt được số áo của  phân xưởng A. Hỏi trung bình mỗi người ở phân xưởng B dệt được bao nhiêu cái áo?

Phương pháp giải:

- Muốn tìm số áo phân xưởng A dệt được ta lấy số áo mỗi người dệt được nhân với số người của phân xưởng A.

- Hai phân xưởng dệt được số áo bằng nhau nên tìm được số áo phân xưởng B dệt được.

- Muốn tìm trung bình số áo mỗi người phân xưởng B dệt được ta lấy số áo phân xưởng B dệt được chia cho số người của phân xưởng B.

Hướng dẫn giải:

Tổng số áo phân xưởng A dệt được là:

144 × 84 = 12096 (cái áo)

Vì phân xưởng B dệt được số áo bằng số áo của phân xưởng A nên phân xưởng B cũng dệt được 12096 cái áo. 

Trung bình mỗi người ở phân xưởng B dệt được số cái áo là :

12096 : 112 = 108 (cái áo)

Đáp số: 108 cái áo.

4. Giải bài 4 trang 92 VBT Toán 4 tập 1

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

13660 : 130 = ?

A. 13660 : 130 = 15 (dư 1)                                             

B. 13660 : 130 = 15 (dư 10)

C. 13660 : 130 = 105 (dư 1)                    

D. 13660 : 130 = 150 (dư 10)

Phương pháp giải:

Đặt tính theo cột dọc, sau đó chia theo thứ tự từ trái sang phải.

Hướng dẫn giải:

Đặt tính rồi tính ta có :

Vậy : 13660 : 130 = 105 (dư 10).

Chọn đáp án D.

Ngày:19/11/2020 Chia sẻ bởi:Nguyễn Minh Duy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM