Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 36: Luyện tập

Nội dung giải bài tập trang 41 VBT Toán 4 Bài Luyện tập bên dưới đây sẽ giúp các em học thật tốt môn Toán. Qua tài liệu này các em sẽ nắm được phương pháp giải cụ thể của từng bài từ đó đưa ra lời giải phù hợp với đề ra. Mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 36: Luyện tập

1. Giải bài 1 trang 42 VBT Toán 4 tập 1

Đặt tính rồi tính:

a) 5264 + 3978 + 6051              b) 42716 + 27054 + 6439 

Phương pháp giải:

Đặt tính sao cho các chữ số ở cùng một hàng thẳng cột với nhau.

Sau đó cộng theo thứ tự từ phải sang trái tức là từ hàng đơn vị đến hàng chục rồi đến hàng trăm, hàng nghìn, ... 

Hướng dẫn giải:

2. Giải bài 2 trang 42 VBT Toán 4 tập 1

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 81 + 35 + 19 = ………………

                         = ………………

                         = ………………

b) 78 + 65 + 135 + 22 = …………………

                                    = …………………

                                    = …………………

Phương pháp giải:

Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng để nhóm các số có tổng là số tròn trăm lại với nhau. 

Hướng dẫn giải:

a) 81 + 35 + 19 = (81 + 19 ) + 35

                         = 100 + 35

                         = 135

b) 78 + 65 + 135 + 22 = ( 78 + 22 ) + (65 + 135)

                                    = 100 + 200

                                    = 300

3. Giải bài 3 trang 42 VBT Toán 4 tập 1

Một xã tổ chức tiêm phòng bệnh cho trẻ em. Lần đầu có 1465 em tiêm phòng bệnh, lần sau có nhiều hơn lần đầu 335 em tiêm phòng bệnh. Hỏi cả hai lần có bao nhiêu em đã tiêm phòng bệnh?

Phương pháp giải:

Tóm tắt:

Tiêm phòng bệnh cho trẻ

Lần 1 tiêm           : 1465 em

Lần 2 tiêm           : 335 em

Cả hai lần tiêm    : …   em?

- Tìm số trẻ em tiêm lần sau = số em tiêm lần đầu + 335 em.

- Tìm số em tiêm trong cả hai lần = số em tiêm lần đầu + số em tiêm lần sau.

Hướng dẫn giải:

Số em tiêm phòng bệnh lần thứ hai là:

1465 + 335 = 1800 (em)

Số em tiêm phòng bệnh cả hai lần là:

1465 + 1800 = 3265 (em)

Đáp số : 3265 (em)

4. Giải bài 4 trang 42 VBT Toán 4 tập 1

Một hình chữ nhật có chiều dài là a, chiều rộng là b (a, b cùng một đơn vị đo). Gọi P là chu vi, S là diện tích của hình chữ nhật. Ta có

P = (a + b) × 2 và S = a × b

Viết vào ô trống (theo mẫu):

Phương pháp giải:

Thay các chữ bằng số vào biểu thức P = (a + b) × 2 và S = a × b rồi tính giá trị biểu thức đó.

Hướng dẫn giải:

Ngày:11/11/2020 Chia sẻ bởi:Hoang Oanh Nguyen

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM