Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 67: Chia cho số có một chữ số

Dưới đây là hướng dẫn giải bài tập VBT Bài Chia cho số có một chữ số trang 78 với nội dung gồm 3 bài tập có hướng dẫn giải chi tiết, rõ ràng, trình bày khoa học. eLib hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các bạn học sinh lớp 4 học tập thật tốt.

Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 67: Chia cho số có một chữ số

1. Giải bài 1 trang 78 VBT Toán 4 tập 1

Đặt tính rồi tính:

256075 : 5

369090 : 6

498479 : 7

Phương pháp giải:

Đặt tính rồi tính, chia theo thứ tự từ trái sang phải.

Hướng dẫn giải:

2. Giải bài 2 trang 78 VBT Toán 4 tập 1

Một kho chứa 305 080 kg tóc. Người ta đã lấy ra \(\dfrac18\) số thóc ở kho đó. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu ki–lô–gam thóc?

Phương pháp giải:

Tóm tắt:

Lời giải:

- Muốn tìm số thóc đã lấy đi ta lấy số thóc ban đầu trong kho chia cho 8.

- Muốn tìm số thóc còn lại ta lấy số thóc ban đầu trong kho trừ cho số thóc đã lấy đi.

Hướng dẫn giải:

Người ta đã lấy đi số ki-lô-gam thóc là:

305080 : 8 = 38 135 (kg)

Trong kho còn lại số ki-lô-gam thóc là:

305080 – 38135 = 266 945 (kg)

Đáp số : 266 945kg.

3. Giải bài 3 trang 78 VBT Toán 4 tập 1

Tìm x:

a) x × 5 = 106570

b) 450906 : x = 6

Phương pháp giải:

a) Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

b) Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương. 

Hướng dẫn giải:

a) x × 5 = 106570

  x = 106570 : 5

  x = 21314      

b) 450906 : x = 6

   x = 450906 : 6

   x = 75151   

Ngày:18/11/2020 Chia sẻ bởi:ngan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM