Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 49: Nhân với số có một chữ số

Dưới đây là hướng dẫn giải bài tập VBT Bài Nhân với số có một chữ số trang 59 với nội dung gồm 4 bài tập có hướng dẫn giải chi tiết, rõ ràng, trình bày khoa học. eLib hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các bạn học sinh lớp 4 học tập thật tốt.

Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 49: Nhân với số có một chữ số

1. Giải bài 1 trang 59 VBT Toán 4 tập 1

Tính:

Phương pháp giải:

Đặt tính sao cho chữ số hàng đơn vị thẳng cột với nhau, sau đó nhân theo thứ tự từ phải sang trái.

Hướng dẫn giải:

2. Giải bài 2 trang 59 VBT Toán 4 tập 1

a) 9341 × 3 – 12537 = …………………

                               = …………………

b) 43415 + 2537 × 5 = …………………

                                = …………………

c) 453 × 7 + 12673 = ……………………

                             =……………………

d) 82375 – 4975 × 9 = …………………

                                = …………………

Phương pháp giải:

Biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện phép nhân, chia trước; thực hiện phép cộng, trừ sau.

Hướng dẫn giải:

a) 9341 × 3 – 12537 = 28023 – 12537

                                = 15486

b) 43415 + 2537 × 5 = 43415 + 12685

                                 = 56100

c) 453 × 7 + 12673 = 3171 + 12673

                              = 15844

d) 82375 – 4975 × 9 = 82375 – 44775

                                = 37600

3. Giải bài 3 trang 59 VBT Toán 4 tập 1

a) Một hình vuông                                                            b) Một hình chữ nhật

Phương pháp giải:

Dựa vào các đoạn thẳng đã có để vẽ hình chữ nhật và hình vuông. 

Hướng dẫn giải:

a) Một hình vuông                                                            b) Một hình chữ nhật

4. Giải bài 4 trang 59 VBT Toán 4 tập 1

Có 3 bao gạo. Bao thứ nhất nặng 5 yến, bao thứ hai cân nặng 45 kg, bao thứ ba cân nặng 25 kg. Hỏi trung bình mỗi bao gạo cân nặng bao nhiêu kg?

Phương pháp giải:

Tóm tắt:

Lời giải:

- Đổi : 5 yến = 50kg.

- Tính tổng cân nặng của ba bao gạo.

- Tính trung bình cân nặng của mỗi bao ta lấy tổng cân nặng của ba bao gạo chia cho 3.

Hướng dẫn giải:

5 yến = 50 kg

Cả 3 bao cân nặng là:

50 + 45 + 25 = 120 (kg)

Trung bình mỗi bao gạo cân nặng là:

120 : 3 = 40 (kg)

Đáp số : 40 kg

Ngày:18/11/2020 Chia sẻ bởi:Thi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM