Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 82: Luyện tập chung

Nội dung giải bài tập trang 93 VBT Toán 4 Bài Luyện tập chung bên dưới đây sẽ giúp các em học thật tốt môn Toán. Qua tài liệu này các em sẽ nắm được phương pháp giải cụ thể của từng bài từ đó đưa ra lời giải phù hợp với đề ra. Mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 82: Luyện tập chung

1. Giải bài 1 trang 93 VBT Toán 4 tập 1

Viết số thích hợp vào ô trống:

Phương pháp giải:

Áp dụng các công thức:

Tích = Thừa số × Thừa số

Thừa số chưa biết = Tích : Thừa số đã biết

Số bị chia = Thương × Số chia

Số chia = Số bị chia : Thương

Thương = Số bị chia : Số chia

Hướng dẫn giải:

2. Giải bài 2 trang 93 VBT Toán 4 tập 1

Tính:

a) 24680 + 752 304 = ………………

                                = ………………

b) 135790 – 12126 : 258 = ………………

                                        = ………………

Phương pháp giải:

Biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì thực hiện phép nhân, chia trước; thực hiện phép cộng, trừ sau. 

Hướng dẫn giải:

a) 24680 + 752 × 304 = 24680 + 228608

                                   = 253288

b) 135790 – 12126 : 258 = 135790 – 47

                                        = 135743

3. Giải bài 3 trang 93 VBT Toán 4 tập 1

Một phân xưởng nhận về 47 thùng, mỗi thùng có 25 kg bún khô. Người ta đem số bún đó đóng thành các gói, mỗi gói có 125g bún khô. Hỏi phân xưởng đó đóng được bao nhiêu gói bún khô?

Phương pháp giải:

Tóm tắt:

Có: 47 thùng

Mỗi thùng: 25kg

Mỗi gói: 125g

Gói:...?

Lời giải:

- Đổi : 25kg = 25000g.

- Muốn tìm số gói bún có trong 1 thùng ta lấy số gam bún có trong 1 thùng chia cho cân nặng của 1 gói bún.

- Muốn tìm số gói bún phân xưởng đóng được ta lấy số gói bún có trong 1 thùng nhân với số thùng bún xưởng nhận về.

Hướng dẫn giải:

Đổi : 25kg = 25000g

Số gói bún có trong một thùng là:

25000 : 125 = 200 (gói)

Số gói bún mà phân xưởng đó đóng được là:

200 × 47 = 9400 (gói)

Đáp số: 9400 gói.

4. Giải bài 4 trang 93 VBT Toán 4 tập 1

Tích của hai thừa số bằng 2005. Nếu một thừa số gấp lên 2 lần và thừa số kia gấp lên 5 lần thì được tích mới là bao nhiêu?

Phương pháp giải:

Trong một tích, nếu một thừa số tăng lên bao nhiêu lần thì tích đó cũng tăng lên bấy nhiêu lần.

Hướng dẫn giải:

Vì tích của hai thừa số bằng 2005 và một thừa số gấp lên 2 lần, thừa số kia gấp lên 5 lần nên tích của hai thừa số cũng phải gấp lên số lần là 2 × 5 = 10 lần.

Tích mới là: 2005 × 2 × 5 = 20050

Đáp số: 20050.

Ngày:19/11/2020 Chia sẻ bởi:An

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM