Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 78: Chia cho số có ba chữ số

eLib xin giới thiệu đến các em học sinh lớp 4 nội dung giải bài tập bài Chia cho số có ba chữ số bên dưới đây, thông qua tài liệu này các em sẽ hệ thống lại toàn bộ kiến thức đã học, bên cạnh đó các em còn nắm được phương pháp giải bài tập và vận dụng vào giải các bài tập tương tự.

Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 78: Chia cho số có ba chữ số

1. Giải bài 1 trang 89 VBT Toán 4 tập 1

Đặt tính rồi tính:

3621 : 213

8000 : 308

2198 : 314

1682 : 209

Phương pháp giải:

Đặt tính theo cột dọc và chia theo thứ tự từ trái sang phải.

Hướng dẫn giải:

2. Giải bài 2 trang 89 VBT Toán 4 tập 1

Người ta phải dùng 264 chuyến xe chở hết 924 tấn hàng. Hỏi trung bình mỗi chuyến xe chở được bao nhiêu tạ hàng?

Phương pháp giải:

Tóm tắt:

Lời giải:

- Đổi : 924 tấn = 9240 tạ

- Muốn tìm trung bình số tạ hàng mỗi xe chở được ta lấy số tạ hàng 264 xe chở được chia cho 264.

Hướng dẫn giải:

Đổi : 924 tấn = 9240 tạ

Trung bình mỗi chuyến xe chở được số tạ hàng là:

9240 : 264 = 35 (tạ)

Đáp số: 35 tạ.

3. Giải bài 3 trang 89 VBT Toán 4 tập 1

Tính bằng hai cách:

a) 2555 : 365 + 1825 : 365 = ………………

                                          = ………………

2555 : 365 + 1825 : 365 = ………………

                                       = ………………

                                       = ………………

b) ( 5544 + 3780) : 252 = ………………

                                     = ………………

    ( 5544 + 3780) : 252 = ………………

                                     = ………………

                                     = ………………

Phương pháp giải:

Cách 1: Áp dụng các quy tắc đã học về tính giá trị biểu thức:

+ Biểu thức có dấu ngoặc thì tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

+ Biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì thực hiện phép nhân, chia trước, thực hiện phép cộng, trừ sau.

Cách 2 : Áp dụng công thức về chia một tổng cho một số :

(a + b) : c = a : c + b : c

Hướng dẫn giải:

a) 2555 : 365 + 1825 : 365 = 7 + 5

                                           = 12

   2555 : 365 + 1825 : 365 = (2555 + 1825 ): 365

                                          = 4380 : 365

                                          = 12

b) ( 5544 + 3780) : 252 = 9324 : 252

                                      = 37

    ( 5544 + 3780) : 252 = 5544 : 252 + 3780 : 252

                                         = 22 + 15

                                         = 37

Ngày:19/11/2020 Chia sẻ bởi:Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM