Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 48: Luyện tập chung

Giải bài tập trang 9 VBT Toán 4 bài Luyện tập chung trang 57, 58 giúp các em học sinh sẽ dễ dàng ôn tập lại các kiến thức đã học, rèn luyện khả năng tính toán nhanh và chính xác. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải tương ứng với từng bài tập VBT.

Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 48: Luyện tập chung

1. Giải bài 1 trang 57 VBT Toán 4 tập 1

a) 298157 + 460928

b) 819462 – 273845

c) 458976 + 41026

d) 620842 – 65287

Phương pháp giải:

Đặt tính rồi tính sao cho các chữ số ở cùng một hàng thẳng cột với nhau, sau đó tính lần lượt từ phải sang trái, tức là từ hàng đơn vị đến hàng chục rồi đến hàng trăm, hàng nghìn, ... . 

Hướng dẫn giải:

2. Giải bài 2 trang 57 VBT Toán 4 tập 1

a) 3478 + 899 + 522 = ……………………

b) 7955 + 685 + 1045 = ……………………

Phương pháp giải:

Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng để nhóm các số có tổng là số tròn nghìn lại với nhau.

Hướng dẫn giải:

a) 3478 + 899 + 522 = (3478 + 522) + 899

                                 = 4000 + 899

                                 = 4899

b) 7955 + 685 + 1045 = (7955 + 1045 ) + 685

                                    = 9000 + 685

                                    = 9685

3. Giải bài 3 trang 57 VBT Toán 4 tập 1

Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 26 cm, chiều rộng kém chiều dài 8cm. Tính diện tích của hình chữ nhật đó.

Phương pháp giải:

Tóm tắt:

- Tìm chiều dài, chiều rộng hình chữ nhật theo bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số. 

+ Chiều dài = (Nửa chu vi + 8) : 2

+ Chiều rộng = Nửa chu vi – chiều dài

- Diện tích = Chiều dài × Chiều rộng. 

Hướng dẫn giải:

Chiều dài hình chữ nhật là:

(26 + 8) : 2 = 17 (cm)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

17 – 8 = 9 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

17 × 9 = 153 (cm2)

Đáp số : 153cm2.

4. Giải bài 4 trang 58 VBT Toán 4 tập 1

Ba hình vuông đều có cạnh là 20 cm và sắp xếp như hình vẽ:

Viết tiếp vào chỗ chấm:

a) Đoạn thẳng BH vuông góc với các cạnh: ……………

b) Hình tạo bởi ba hình vuông đó có chu vi là:…………

Phương pháp giải:

a) Quan sát hình vẽ để tìm các cạnh vuông góc với đoạn thẳng BH và dùng ê ke để kiểm tra lại. 

b) Chu vi của một hình là tổng tất cả các cạnh bao quanh hình đó.

Hướng dẫn giải:

Viết tiếp vào chỗ chấm:

a) Đoạn thẳng BH vuông góc với các cạnh : CD, EG, BA, MN, HI.

b) Hình tạo bởi ba hình vuông đó có chu vi là:

P = BC + CD + DE + EG + GH + HI +IN + NA + AB

   = 10 + 20 + 20 + 20 + 10 + 20 + 20 + 20 + 20

   = 160 (cm).

Ngày:18/11/2020 Chia sẻ bởi:Hoang Oanh Nguyen

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM