Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 103: Quy đồng mẫu số các phân số

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo nội dung giải bài tập VBT bài Quy đồng mẫu số các phân số Toán 4 dưới đây. Tài liệu gồm các bài tập có hướng dẫn giải và đáp án chi tiết sẽ giúp các em vừa ôn tập kiến thức vừa nâng cao kĩ năng giải bài tập đồng thời có kế hoạch học tập cụ thể. Chúc các em học tập thật tốt!

Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 103: Quy đồng mẫu số các phân số

1. Giải bài 1 trang 22 VBT Toán 4 tập 2

Quy đồng mẫu số hai phân số (theo mẫu):

Mẫu : \(\displaystyle {5 \over 7}\) và \(\displaystyle{1 \over 4}\)

Ta có: 

\(\displaystyle{5 \over 7} = {{5 \times 4} \over {7 \times 4}} = {{20} \over {28}}\)

\(\displaystyle{1 \over 4} = {{1 \times 7} \over {4\times 7}} = {{7} \over {28}}\)

Vậy quy đồng mẫu số của \(\displaystyle{5 \over 7}\) và \(\displaystyle{1 \over 4}\) được \(\displaystyle{{20} \over {28}}\) và \(\displaystyle{{7} \over {28}}\)

a) \(\displaystyle {3 \over 4}\) và \(\displaystyle{3 \over 5}\)

b) \(\displaystyle{7 \over 8}\) và \(\displaystyle {8 \over 7}\)

c) \(\displaystyle{9 \over 5}\) và \(\displaystyle {7 \over 12}\)

Phương pháp giải:

- Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ nhất nhân với mẫu số của phân số thứ hai.

- Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ hai nhân với mẫu số của phân số thứ nhất.

Hướng dẫn giải:

a) Ta có:

\(\displaystyle{3 \over 4} = {{3 \times 5} \over {4 \times 5}} = {{15} \over {20}}\)

\(\displaystyle{3 \over 5} = {{3 \times 4} \over {5 \times 4}} = {{12} \over {20}}\)

Vậy quy đồng mẫu số của \(\displaystyle{3 \over 4}\) và \(\displaystyle{3 \over 5}\) được \(\displaystyle{{15} \over {20}}\) và \(\displaystyle{{12} \over {20}}.\)

b) Ta có: 

\(\displaystyle{7 \over 8} = {{7 \times 7} \over {8 \times 7}} = {{49} \over {56}}\)

\(\displaystyle {8 \over 7} = {{8 \times 8} \over {7 \times 8}} = {{64} \over {56}}\)

Vậy quy đồng mẫu số của \(\displaystyle{7 \over 8}\) và \(\displaystyle{8 \over 7}\) được \(\displaystyle{{49} \over {56}}\) và \(\displaystyle{{64} \over {56}}.\)

c) Ta có: 

\(\displaystyle{9 \over 5} = {{9 \times 12} \over {5 \times 12}} = {{108} \over {60}}\)

\(\displaystyle{7 \over {12}} = {{7 \times 5} \over {12 \times 5}} = {{35} \over {60}}\)

Vậy quy đồng mẫu số của \(\displaystyle{9 \over 5}\) và \(\displaystyle{7 \over {12}}\) được \(\displaystyle{{108} \over {60}}\) và \(\displaystyle{{35} \over {60}}.\)

2. Giải bài 2 trang 22 VBT Toán 4 tập 2

Quy đồng mẫu số các phân số \(\displaystyle {2 \over 3}\) và \(\displaystyle{5 \over 12}\) (chọn 12 là  mẫu số chung (MSC) để quy đồng mẫu số hai phân số trên).

Phương pháp giải:

Chọn 12 là mẫu số chung. 

Ta có: 12:3=4, ta nhân cả tử số và mẫu số của phân số \(\displaystyle {2 \over 3}\) với 4 và giữa nguyên phân số \(\displaystyle{5 \over 12}\).

Hướng dẫn giải:

Chọn 12 là mẫu số chung.

Ta có: \(\displaystyle{2 \over 3} = {{2 \times 4} \over {3 \times 4}} = {8 \over {12}}\).

Giữ nguyên phân số \(\displaystyle5 \over 12\).

Vậy quy đồng mẫu số của \(\displaystyle{2 \over 3}\) và \(\displaystyle{5 \over {12}}\) được \(\displaystyle{8 \over {12}}\) và \(\displaystyle{5 \over {12}}.\)

Ngày:27/11/2020 Chia sẻ bởi:ngan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM