Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 96: Phân số

Giải bài tập trang 15 VBT Toán 4 bài Phân số giúp các em học sinh sẽ dễ dàng ôn tập lại các kiến thức đã học, rèn luyện khả năng tính toán nhanh và chính xác. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải tương ứng với từng bài tập VBT.

Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 96: Phân số

1. Giải bài 1 trang 15 VBT Toán 4 tập 2

Viết phân số chỉ phần đã tô đậm trong hình vẽ:

Phương pháp giải:

Phân số chỉ số phần đã tô đậm có tử số là số phần bằng nhau đã được tô màu và mẫu số là tổng số phần bằng nhau.

Hướng dẫn giải:

2. Giải bài 2 trang 15 VBT Toán 4 tập 2

Viết cách đọc phân số rồi tô màu (theo mẫu):

Phương pháp giải:

Tử số là số tự nhiên viết trên gạch ngang, mẫu số là số tự nhiên khác 0 viết dưới gạch ngang.

Khi đọc phân số ta đọc tử số trước, dấu gạch ngang đọc là “phần”, sau đó đọc mẫu số.

Hướng dẫn giải:

3. Giải bài 3 trang 15 VBT Toán 4 tập 2

Viết vào ô trống theo mẫu:

Phương pháp giải:

Số trước chữ "phần" là tử số, số sau chữ "phần" là mẫu số.

Hướng dẫn giải:

4. Giải bài 4 trang 15 VBT Toán 4 tập 2

Viết các phân số có mẫu số bằng 5, có tử số lớn hơn 0, bé hơn mẫu số : …………

Phương pháp giải:

- Liệt kê các số có thể làm tử số

- Tử số là số tự nhiên viết trên gạch ngang, mẫu số là số tự nhiên khác 0 viết dưới gạch ngang. 

Hướng dẫn giải:

Các phân số có mẫu số bằng 5, có tử số lớn hơn 0 và nhỏ hơn mẫu số là: \(\dfrac15,\dfrac25,\dfrac35,\dfrac45\).

Ngày:27/11/2020 Chia sẻ bởi:Thanh Nhàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM