Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 62 : Nhân với số có ba chữ số

Nội dung giải bài tập trang 72 VBT Toán 4 Bài Nhân với số có ba chữ số bên dưới đây sẽ giúp các em học thật tốt môn Toán. Qua tài liệu này các em sẽ nắm được phương pháp giải cụ thể của từng bài từ đó đưa ra lời giải phù hợp với đề ra. Mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 62 : Nhân với số có ba chữ số

1. Giải bài 1 trang 72 VBT Toán 4 tập 1

Đặt tính rồi tính:

428 × 213

1316 × 324

Phương pháp giải:

- Đặt tính sao cho các chữ số ở cùng một hàng thì thẳng cột với nhau.

- Thực hiện phép nhân từ phải sang trái.

Hướng dẫn giải:

2. Giải bài 2 trang 72 VBT Toán 4 tập 1

Tính diện tích của một khu đất hình vuông có cạnh là 215 m.

Phương pháp giải:

Muốn tìm diện tích hình vuông ta lấy cạnh nhân cạnh.

Hướng dẫn giải:

Diện tích khu đất hình vuông là:

215 × 215 = 46 225 (m2)

Đáp số : 46 225m2.

3. Giải bài 3 trang 72 VBT Toán 4 tập 1

Viết vào ô trống theo mẫu:

Phương pháp giải:

Thay các chữ a, b bằng số vào biểu thức a × b rồi tính giá trị biểu thức đó. 

Hướng dẫn giải:

4. Giải bài 4 trang 72 VBT Toán 4 tập 1

a) Đặt tính rồi tính

264 × 123

123 × 264

b) Đúng ghi (Đ), sai ghi (S)

Phương pháp giải:

a) - Đặt tính sao cho các chữ số ở cùng một hàng thì thẳng cột với nhau.

- Thực hiện phép nhân từ phải sang trái.

b) Dựa vào kết quả ở phép tính rồi xét tính đúng - sai của các khẳng định đã cho. 

Hướng dẫn giải:

a)

b)

Ngày:18/11/2020 Chia sẻ bởi:Chương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM