Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 125: Tìm phân số của một số

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo nội dung giải bài tập VBT bài Tìm phân số của một số Toán 4 dưới đây. Tài liệu gồm các bài tập có hướng dẫn giải và đáp án chi tiết sẽ giúp các em vừa ôn tập kiến thức vừa nâng cao kĩ năng giải bài tập đồng thời có kế hoạch học tập cụ thể. Chúc các em học tập thật tốt!

Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 125: Tìm phân số của một số

1. Giải bài 1 trang 46 VBT Toán 4 tập 2

Lớp 4B có 28 học sinh, trong đó có \(\displaystyle {6 \over 7}\) số học sinh mười tuổi. Hỏi lớp 4B có bao nhiêu học sinh mười tuổi? 

Phương pháp giải:

Muốn tìm số học sinh mười tuổi ta lấy số học sinh cả lớp nhân với \(\dfrac{6}{7}.\)

Hướng dẫn giải:

Số học sinh mười tuổi là:

\(\displaystyle 28 \times \dfrac{6}{7}= 24\) (học sinh)

Đáp số : 24 học sinh.

2. Giải bài 2 trang 46 VBT Toán 4 tập 2

Lớp 4A có 18 học sinh nữ. Số học sinh nam bằng \(\displaystyle {8 \over 9}\) số học sinh nữ. Tính số học sinh nam của lớp.

Phương pháp giải:

Muốn số học sinh nam ta lấy số học sinh nữ nhân với \(\displaystyle {8 \over 9}.\)

Hướng dẫn giải:

Số học sinh nam có trong lớp là: 

\(18 \times \displaystyle {8 \over 9} = 16\) (học sinh)

Đáp số: 16 học sinh.

3. Giải bài 3 trang 46 VBT Toán 4 tập 2

Sân trường hình chữ nhật có chiều rộng 80m. Tính chiều dài của sân trường biết rằng chiều dài bằng \(\displaystyle {3 \over 2}\) chiều rộng.

Phương pháp giải:

Muốn tìm chiều dài của sân trường ta lấy chiều rộng sân trường nhân với \(\displaystyle{3 \over 2}.\)

Hướng dẫn giải:

Chiều dài sân trường hình chữ nhật là:

\(\displaystyle 80 \times {3 \over 2} = 120\;\left( m \right)\)

Đáp số : 120m.

Ngày:28/11/2020 Chia sẻ bởi:Minh Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM