Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 42: Hai đường thẳng song song

Dưới đây là hướng dẫn giải bài tập VBT Bài Hai đường thẳng song song trang 49, 50 với nội dung gồm 4 bài tập có hướng dẫn giải chi tiết, rõ ràng, trình bày khoa học. eLib hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các bạn học sinh lớp 4 học tập thật tốt.

Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 42: Hai đường thẳng song song

1. Giải bài 1 trang 49 VBT Toán 4 tập 1

Viết tiếp vào chỗ chấm : 

a)

Các cặp cạnh song song với nhau và có trong hình chữ nhật ABCD là : ...............

b) 

Các cặp cạnh song song với nhau có trong hình chữ nhật MNPQ là : ..................

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ để xác định các cạnh song song với nhau. 

Hướng dẫn giải:

a) Các cặp cạnh song song với nhau và có trong hình chữ nhật ABCD là: Cặp cạnh AB và DC ; cặp cạnh AD và BC.

b) Các cặp cạnh song song với nhau có trong hình chữ nhật MNPQ là: Cặp cạnh MN và QP ; cặp cạnh MQ và NP.

2. Giải bài 2 trang 49 VBT Toán 4 tập 1

Viết tiếp vào chỗ chấm :

Cho 3 hình chữ nhật ABCD, ABNM, MNCD như hình bên.

a) Các cạnh song song với cạnh MN là ..........................................................

b) Trong hình chữ nhật MNCD các cạnh vuông góc với cạnh DC là ................

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ để xác định các cạnh song song hoặc vuông góc với nhau. 

Hướng dẫn giải:

a) Các cạnh song song với cạnh MN là: cạnh AB và DC.

b) Trong hình chữ nhật MNCD các cạnh vuông góc với cạnh DC là: Cạnh DM và CN.

3. Giải bài 3 trang 50 VBT Toán 4 tập 1

Viết tiếp vào chỗ chấm:

a) Các cặp cạnh song song với nhau có trong:

- Hình MNPQ là : …………………………

- Hình DEGHI là : …………………………

b) Các cặp cạnh vuông góc với nhau có trong:

- Hình MNPQ là : …………………………

- Hình DEGHI là : …………………………

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ để xác định các cạnh song song hoặc vuông góc với nhau và điền vào chỗ chấm.

Hướng dẫn giải:

a) Các cặp cạnh song song với nhau có trong:

- Hình MNPQ là : cặp cạnh MN và QP.

- Hình DEGHI là: cặp cạnh DI và GH.

b) Các cặp cạnh vuông góc với nhau có trong:

- Hình MNPQ là: cặp cạnh vuông góc là MN và MQ, cạnh QM và QP.

- Hình DEGHI là: cặp cạnh ID và IH, cạnh HI và HG.

4. Giải bài 4 trang 50 VBT Toán 4 tập 1

Tô màu hình tứ giác có các cặp cạnh song song với nhau trong mỗi hình sau:

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ để tìm hình tứ giác có các cặp cạnh song song với nhau rồi tô màu các hình tứ giác đó.

Hướng dẫn giải:

Ngày:18/11/2020 Chia sẻ bởi:Nhi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM