Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 84: Dấu hiệu chia hết cho 2

Môn Toán là môn quan trọng và tương đối khó với các em học sinh lớp 4, với mong muốn giúp các em nắm thật vững kiến thức và làm bài thật hiệu quả eLib đã biên soạn và tổng hợp nội dung giải bài tập VBT bài Dấu hiệu chia hết cho 2 bên dưới đây. Với nội dung chi tiết, rõ ràng được trình bày logic, khoa học hứa hẹn sẽ mang lại cho các em thật nhiều kiến thức bổ ích.

Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 84: Dấu hiệu chia hết cho 2

1. Giải bài 1 trang 3 VBT Toán 4 tập 2

Trong các số 65 ; 108 ; 79 ; 200 ; 904 ; 213 ; 7621 ; 6012 ; 98 717 ; 70 126:

a) Các số chia hết cho 2 là : ………………………………………

b) Các số không chia hết cho 2 là : ……………………………

Phương pháp giải:

- Các số có chữ số tận cùng là 0; 2; 4; 6; 8 thì chia hết cho 2.

- Các số có chữ số tận cùng là 1; 3; 5; 7; 9 thì không chia hết cho 2. 

Hướng dẫn giải:

a) Các số chia hết cho 2 là: 108 ; 200 ; 904 ; 6012 ; 70 126.

b) Các số không chia hết cho 2 là: 65 ; 79 ; 213 ; 7621 ; 98 717.

2. Giải bài 2 trang 3 VBT Toán 4 tập 2

a) Viết vào mỗi hình vuông một số có hai chữ số và chia hết cho 2:

b) Viết vào mỗi hình tròn một số có hai chữ số và không chia hết cho 2:

Phương pháp giải:

- Các số có chữ số tận cùng là 0; 2; 4; 6; 8 thì chia hết cho 2.

- Các số có chữ số tận cùng là 1; 3; 5; 7; 9 thì không chia hết cho 2.

Hướng dẫn giải:

a) 

b) 

3. Giải bài 3 trang 3 VBT Toán 4 tập 2

a) Viết các số chẵn thích hợp vào chỗ chấm :

652 ; 654 ; 656; …… ; …… ; 662 ; …… ; …… ; 668.

b) Viết các số lẻ thích hợp vào chỗ chấm :

4569 ; 4571 ; 4573 ; …… ; …… ;  4579 ; …… ; …… ; 4585.

Phương pháp giải:

a) Số chia hết cho 2 là số chẵn.

b) Số không chia hết cho 2 là số lẻ. 

Hướng dẫn giải:

a) 652 ; 654 ; 656; 658 ; 660 ; 662 ; 664 ; 666 ; 668.

b) 4569 ; 4571 ; 4573 ; 4575 ; 4577; 4579 ; 4581 ; 4583 ; 4585.

4. Giải bài 4 trang 3 VBT Toán 4 tập 2

Với ba chữ số 6 ; 8 ; 5 :

a) Hãy viết các số chẵn có 3 chữ số, mỗi số có cả ba chữ số đó là : .....................

b) Hãy viết các số lẻ có 3 chữ số, mối số có cả ba chữ số đó : ............................

Phương pháp giải:

a) Số chia hết cho 2 là số chẵn.

b) Số không chia hết cho 2 là số lẻ. 

Hướng dẫn giải:

a) Các số chẵn có 3 chữ số, mỗi số có cả ba chữ số đó là: 568 ;  658 ; 586 ;  856.

b) Các số lẻ có 3 chữ số, mối số có cả ba chữ số đó: 685 ;  865.

Ngày:19/11/2020 Chia sẻ bởi:Minh Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM