Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 142: Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo nội dung giải bài tập VBT bài Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó Toán 4 dưới đây. Tài liệu gồm các bài tập có hướng dẫn giải và đáp án chi tiết sẽ giúp các em vừa ôn tập kiến thức vừa nâng cao kĩ năng giải bài tập đồng thời có kế hoạch học tập cụ thể. Chúc các em học tập thật tốt!

Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 142: Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

1. Giải bài 1 trang 69 VBT Toán 4 tập 2

Viết số hoặc tỉ số vào chỗ chấm:

a)

Hiệu của hai số bằng ….

Số lớn được biểu thị là … phần bằng nhau.

Số bé được biểu thị là …. phần như thế.

Tỉ số của số lớn và số bé là ..........

Hiệu số phần bằng nhau là … phần.

b)

Hiệu của hai số bằng …

Số bé được biểu thị là … phần bằng nhau.

Số lớn được biểu thị là …. phần như thế.

Tỉ số của số bé và số lớn là …

Hiệu số phần bằng nhau là … phần.

Phương pháp giải:

Quan sát sơ đồ để hoàn thành bài tập đã cho.

Hướng dẫn giải:

a)

Hiệu của hai số bằng 12.

Số lớn được biểu thị là 5 phần bằng nhau.

Số bé được biểu thị là 2 phần như thế.

Tỉ số của số lớn và số bé là 5 : 2 hay \(\displaystyle {5 \over 2}\)

Hiếu số phần bằng nhau là 3 phần.

b)

Hiệu của hai số bằng 8.

Số bé được biểu thị là 3 phần bằng nhau.

Số lớn được biểu thị là 4 phần như thế.

Tỉ số của số bé và số lớn là 3 : 4 hay \(\displaystyle {3 \over 4}\)

Hiệu số phần bằng nhau là 1 phần.

2. Giải bài 2 trang 69 VBT Toán 4 tập 2

Hiệu hai số là 34. Tỉ số của hai số đó là \(\displaystyle{5 \over 3}\). Tìm hai số đó.

Phương pháp giải:

- Vẽ sơ đồ.

- Tìm hiệu số phần bằng nhau.

- Tìm số lớn: Lấy hiệu hai số chia cho hiệu số phần bằng nhau và nhân với số phần của số lớn.

- Tìm số bé: Lấy số lớn trừ cho hiệu hai số.

Hướng dẫn giải:

Ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau:

5 – 3 = 2 (phần)

Số lớn là :

34 : 2 × 5 = 85

Số bé là:

85 – 34 = 51

Đáp số : Số lớn : 85

               Số bé : 51.

3. Giải bài 3 trang 69 VBT Toán 4 tập 2

Đoạn đường AB ngắn hơn đoạn đường CD là 2km. Tìm chiều dài mỗi đoạn đường đó, biết ràng chiều dài của đoạn thẳng AB bằng \(\displaystyle {3 \over 4}\) chiều dài đoạn thẳng CD.

Phương pháp giải:

- Vẽ sơ đồ.

- Tìm hiệu số phần bằng nhau.

- Tìm chiều dài đoạn đường AB: Lấy hiệu hai đoạn chia cho hiệu số phần bằng nhau và nhân với số phần của đoạn đường AB.

- Tìm chiều dài đoạn đường CD: Lấy chiều dài đoạn đường AB cộng với hiệu hai đoạn.

Hướng dẫn giải:

Ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

4 – 3 = 1 (phần)

Chiều dài đoạn đường AB là:

2 : 1 × 3 = 6 (km)

Chiều dài đoạn đường CD là:

6 + 2 = 8 (km)

Đáp số: Đoạn đường AB : 6km

              Đoạn đường CD : 8km.

Ngày:29/11/2020 Chia sẻ bởi:ngan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM