Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 135: Luyện tập

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo nội dung giải bài tập VBT bài Luyện tập trang 58, 59 Toán 4 dưới đây. Tài liệu gồm các bài tập có hướng dẫn giải và đáp án chi tiết sẽ giúp các em vừa ôn tập kiến thức vừa nâng cao kĩ năng giải bài tập đồng thời có kế hoạch học tập cụ thể. Chúc các em học tập thật tốt!

Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 135: Luyện tập

1. Giải bài 1 trang 58 VBT Toán 4 tập 2

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Phương pháp giải:

Diện tích hình thoi bằng tích của độ dài hai đường chéo chia cho 2 (cùng một đơn vị đo).

Hướng dẫn giải:

Diện tích hình thoi thứ nhất là: \(\dfrac{14 \times 7}2=49 \ dm^2\).

Diện tích hình thoi thứ hai là: \(\dfrac{6\times 30}2=90 \ dm^2\).

Diện tích hình thoi thứ ba là: \(\dfrac{24 \times 5}2=60 \ dm^2\).

Vậy ta điền như sau:

2. Giải bài 2 trang 58 VBT Toán 4 tập 2

Một hình thoi có diện tích 360cm2, độ dài một đường chéo là 24cm. Tính độ dài đường chéo thứ hai.

Phương pháp giải:

Muốn tính độ dài đường chéo thứ hai ta lấy hai lần diện tích chia cho độ dài đường chéo đã biết.

Hướng dẫn giải:

Độ dài đường chéo thứ hai là: 

360 × 2 : 24 = 30 (cm)

Đáp số: 30cm.

3. Giải bài 3 trang 58 VBT Toán 4 tập 2

Diện tích hình thoi bằng một nửa diện tích hình chữ nhật. Tính chu vi hình chữ nhật.

Phương pháp giải:

- Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta lấy diện tích hình thoi nhân với 2.

- Muốn tính chiều dài hình chữ nhật ta lấy diện tích chia cho chiều rộng.

- Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta lấy chiều dài cộng với chiều rộng rồi nhân với 2.

Hướng dẫn giải:

Diện tích hình chữ nhật là:

36 × 2 = 72 (cm2)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

72 : 12 = 6 (cm)

Chu vi hình chữ nhật là:

(12 + 6) × 2 = 36 (cm)

Đáp số: 36cm.

4. Giải bài 4 trang 59 VBT Toán 4 tập 2

Người ta xếp 4 hình tam giác, mỗi hình như hình bên thành hình chữ nhật sau:

Tính diện tích hình chữ nhật.

Phương pháp giải:

- Theo đề bài ta có hình chữ nhật bằng 4 hình tam giác vuông ghép lại.

   Tính chiều dài hình chữ nhật ta lấy 3cm nhân với 2.

- Diện tích hình chữ nhật bằng chiều dài nhân với chiều rộng.

Hướng dẫn giải:

Chiều dài hình chữ nhật là:

3 + 3 = 6 (cm)

Chiều rộng hình chữ nhật là: 2cm.

Diện tích hình chữ nhật là:

6 × 2 = 12 (cm2)

Đáp số: 12cm2.

Ngày:29/11/2020 Chia sẻ bởi:Thi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM