Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 55: Mét vuông

Dưới đây là hướng dẫn giải bài tập VBT Toán 4 bài Mét vuông trang 65 với nội dung gồm các bài tập có hướng dẫn giải chi tiết, rõ ràng, trình bày khoa học. eLib hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các bạn học sinh lớp 4 học tập thật tốt.

Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 55: Mét vuông

1. Giải bài 1 trang 65 VBT Toán 4 tập 1

Viết số thích hợp vào ô trống

Phương pháp giải:

Để đọc (hoặc viết) các số đo diện tích ta đọc (hoặc viết) các số trước sau đó đọc (hoặc viết) kí hiệu của đơn vị đo diện tích.

Hướng dẫn giải:

2. Giải bài 2 trang 65 VBT Toán 4 tập 1

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

6m2      = ……  dm2                            990m2 = …… dm2

11m2      = …… cm2                         500dm2 = …… m2

2500dm2 = …… m2                    15dm22cm2 = …… cm2

Phương pháp giải:

Áp dụng cách chuyển đổi 1m2 = 100dm2 ; 1dm2 = 100cm2

Hướng dẫn giải:

6m2      = 600 dm2                                   990m2 = 99000 dm2

11m2      = 110000 cm2                         500dm2 = 5 m2

2500dm2 = 25 m2                           15dm22cm2 = 1502 cm2

3. Giải bài 3 trang 65 VBT Toán 4 tập 1

Một sân vận động hình chữ nhật có chiều dài là 150m và chiều rộng là 80m. Tính chu vi và diện tích của sân vận động.

Phương pháp giải:

Áp dụng các công thức:

Chu vi = (chiều dài + chiều rộng) × 2

Diện tích = chiều dài × chiều rộng.

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình chữ nhật là :

(150 + 80) × 2 = 460 (m)

Diện tích hình chữ nhật là :

150 × 80 = 12 000 (m2)

Đáp số: Chu vi : 460m 

             Diện tích : 12 000m2.

4. Giải bài 4 trang 65 VBT Toán 4 tập 1

Tính diện tích của miếng bìa có các kích thước theo hình vẽ ở bên dưới:

Phương pháp giải:

Chia miếng bìa đã cho thành các miếng bìa nhỏ dạng hình chữ nhật rồi tính diện tích các hình đó.

Diện tích miếng bìa bằng tổng diện tích các miếng bìa nhỏ.

Hướng dẫn giải:

Ta gọi các đỉnh miếng bìa có thứ tự là: A, B, C, D, E, F, G.

Có thể chia hình đã cho thành các hình chữ nhật như sau:

Độ dài cạnh CF là:

CF = BF – BC = AG = BC = 10 – 3 = 7 (cm)

Độ dài cạnh FE là:

FE = GE – GF = GE – AB = 21 – 9 =12 (cm)

Diện tích hình chữ nhật ABFG là:

SABFG = AG × AB = 10 × 9 = 90 (cm2)

Diện tích hình chữ nhật CDEF là:

SCDEF = FE × FC = 12 × 7 = 84 (cm2)

Diện tích của miếng bìa ABCDEG là:

SABCDEF = SABFG + SCDEF = 90 + 84 = 174 (cm2)

Đáp số: 174cm2.

Ngày:18/11/2020 Chia sẻ bởi:Chương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM