Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 134: Diện tích hình thoi

Dưới đây là hướng dẫn giải bài tập VBT Bài Diện tích hình thoi trang 10 với nội dung gồm 4 bài tập có hướng dẫn giải chi tiết, rõ ràng, trình bày khoa học. eLib hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các bạn học sinh lớp 4 học tập thật tốt.

Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 134: Diện tích hình thoi

1. Giải bài 1 trang 57 VBT Toán 4 tập 2

Đánh dấu (x) vào ô trống đặt dưới hình thoi có diện tích bé hơn \(20cm^2\).

Phương pháp giải:

- Tính diện tích các hình thoi rồi so sánh kết quả với \(20cm^2.\)

- Diện tích hình thoi bằng tích của độ dài hai đường chéo chia cho 2 (cùng đơn vị)

\(S = {\displaystyle {m \times n} \over 2}\) hoặc \(S = m \times n : 2\)

S là diện tích của hình thoi, m, n là độ dài của hai đường chéo.  

Hướng dẫn giải:

Diện tích hình thoi ABCD là:

\(\displaystyle{{9 \times 6} \over 2} =27\left( {c{m^2}} \right) > 20cm^2\)

Diện tích hình thoi MNPQ là:

\(\displaystyle{{8 \times 5} \over 2} = 20\left( {c{m^2}} \right)\)

Diện tích hình thoi EGHK là:

\(\displaystyle{{6 \times 5} \over 2} = 15\left( {c{m^2}} \right) < 20cm^2\)

Vậy ta có kết quả như sau:

2. Giải bài 2 trang 57 VBT Toán 4 tập 2

Viết vào ô trống:

Phương pháp giải:

Diện tích hình thoi bằng tích của độ dài hai đường chéo chia cho 2 (cùng đơn vị đo).

Hướng dẫn giải:

Diện tích hình thoi (1) là: \(\dfrac{12 \times 7}2=42 \ cm^2\).

Diện tích hình thoi (2) là: \(\dfrac{16 \times 27}2 = 216 \ dm ^2\).

Diện tích hình thoi (3) là: \(\dfrac{20 \times 5}2=100 \ m^2\).

Vậy ta điền như sau:

3. Giải bài 3 trang 58 VBT Toán 4 tập 2

Một mảnh bìa hình thoi có độ dài đường chéo là 10cm và 24cm. Tính diện tích mảnh bìa đó.

Phương pháp giải:

Muốn tính diện tích của mảnh bìa ta lấy tích của độ dài hai đường chéo chia cho 2 (cùng đơn vị đo).

Hướng dẫn giải:

Diện tích của mảnh bìa là:

\(\displaystyle {{10 \times 24} \over 2} = 120\;(cm^2)\)

Đáp số: \(120cm^2\).

Ngày:29/11/2020 Chia sẻ bởi:Nguyễn Minh Duy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM