Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 141: Luyện tập chung

eLib xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh nội dung giải bài tập bài 141: Luyện tập chung Toán 4. Tài liệu gồm 4 bài tập trang 67, 68 có phương pháp và hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài sẽ giúp các em ôn tập thật tốt kiến thức, cũng cố kỹ năng làm bài tập hiệu quả. Mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 141: Luyện tập chung

1. Giải bài 1 trang 67 VBT Toán 4 tập 2

Viết tỉ số vào ô trống:

Phương pháp giải:

Tỉ số của a và b là a : b hay \(\dfrac{a}{b}\) (b khác 0).

Hướng dẫn giải:

2. Giải bài 2 trang 67 VBT Toán 4 tập 2

Hai túi gạo cân nặng 54kg. Túi thứ nhất cân nặng bằng \(\displaystyle {4 \over 5}\) túi thứ hai. Hỏi mỗi túi cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Phương pháp giải:

- Vẽ sơ đồ: coi số gạo của túi thứ nhất (đóng vai trò số bé) gồm 4 phần bằng nhau thì số gạo của túi thứ hai (đóng vai trò số lớn) gồm 5 phần như thế.

- Tìm tổng số phần bằng nhau.

- Tìm túi thứ nhất: Lấy tổng hai túi chia cho tổng số phần bằng nhau, sau đó nhân cho 4.

- Tìm túi thứ hai: Lấy tổng hai túi trừ đi túi thứ nhất.

Hướng dẫn giải:

Ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là :

4 + 5 = 9 (phần)

Túi thứ nhất cân nặng số ki-lô-gam gạo là:

54 : 9 × 4 = 24 (kg)

Túi thứ hai cân nặng số ki-lô-gam gạo là:

54 – 24 = 30 (kg)

Đáp số: Túi thứ nhất : 24kg

              Túi thứ hai : 30kg.

3. Giải bài 3 trang 67 VBT Toán 4 tập 2

Viết số thích hợp vào ô trống:

Phương pháp giải:

- Tìm tổng số phần bằng nhau.

- Tìm số thứ nhất: Lấy tổng hai số chia cho tổng số phần bằng nhau, sau đó nhân cho số phần của số thứ nhất.

- Tìm số thứ hai: Lấy tổng hai số trừ đi số thứ nhất.

Hướng dẫn giải:

4. Giải bài 4 trang 68 VBT Toán 4 tập 2

Hình vuông có cạnh là 3m. Hình chữ nhật có chiều rộng là 3m và chiều dài là 5m. Tìm tỉ số của diện tích hình vuông và diện tích hình chữ nhật.

Phương pháp giải:

- Tìm diện tích các hình theo các công thức:

+ Diện tích hình vuông = cạnh × cạnh.

+ Diện tích hình chữ nhật =  chiều dài × chiều rộng.

- Tìm tỉ số diện tích hai hình dựa vào định nghĩa : Tỉ số của a và b là a : b hay \(\dfrac{a}{b}\) (b khác 0).

Hướng dẫn giải:

Diện tích hình vuông là:

\(3 \times 3 = 9\;({m^2})\)

Diện tích hình chữ nhật là:

\(5 \times 3 = 15\;({m^2})\)

Tỉ số diện tích hình vuông và hình chữ nhật là: 

9 : 15 hay \(\displaystyle {9 \over {15}}\) hay \(\displaystyle{3 \over 5}\)

Đáp số: 9 : 15 hay \(\displaystyle{3 \over 5}.\)

Ngày:29/11/2020 Chia sẻ bởi:Denni

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM