Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 90: Luyện tập chung

eLib xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh nội dung giải bài Luyện tập chung trang 9 VBT Toán 4 bên dưới đây. Thông qua tài liệu này các em vừa ôn tập được kiến thức vừa nâng cao kĩ năng làm bài hiệu quả để từ đó có phương pháp học tập phù hợp. Mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 90: Luyện tập chung

1. Giải bài 1 trang 9 VBT Toán 4 tập 2

Viết tiếp vào chỗ chấm:

Trong các số 676 ; 984 ; 6705 ; 2050 ; 3327 ; 57 663.

a) Các số chia hết cho 2 là: ………………………

b) Các số chia hết cho 5 là: ………………………

c) Các số chia hết cho 3 là: ………………………

d) Các số chia hết cho 9 là: ………………………

Phương pháp giải:

Áp dụng dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3:

- Các số có chữ số tận cùng là 0; 2; 4; 6; 8 thì chia hết cho 2.

- Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5.

- Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9.

- Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3.

Hướng dẫn giải:

Trong các số 676 ; 984 ; 6705 ; 2050 ; 3327 ; 57 663.

a) Các số chia hết cho 2 là: 676 ; 984 ; 2050.

b) Các số chia hết cho 5 là: 6705 ; 2050.

c) Các số chia hết cho 3 là: 984 ; 6705 ; 3327 ; 57663.

d) Các số chia hết cho 9 là: 6705 ; 57 663.

2. Giải bài 2 trang 9 VBT Toán 4 tập 2

Viết tiếp vào chỗ chấm:

Trong các số 48 432 ; 64 620 ; 3560 ; 81 587.

a) Các số chia hết cho cả 2 và 5 là : ……………………

b) Các số chia hết cho cả 3 và 2 là: ………………………

c) Số chia hết cho cả 2 ; 3 ; 5 và 9 là: ……………………

Phương pháp giải:

Áp dụng dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3:

- Các số có chữ số tận cùng là 0; 2; 4; 6; 8 thì chia hết cho 2.

- Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5.

- Các số có chữ số tận cùng là 0 thì chia hết cho cả 2 và 5.

- Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9.

- Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3.

Hướng dẫn giải:

Trong các số 48 432 ; 64 620 ; 3560 ; 81 587.

a) Các số chia hết cho cả 2 và 5 là : 64 620 ; 3560.

b) Các số chia hết cho cả 3 và 2 là: 48 432 ; 64 620.

c) Số chia hết cho cả 2 ; 3 ; 5 và 9 là: 64 620.

3. Giải bài 3 trang 9 VBT Toán 4 tập 2

Viết số thích hợp vào ô trống, sao cho:

a) 4  9 chia hết cho 3.

b) 1  6 chia hết cho 9.

c) 18  chia hết cho cả 3 và 5.

d) 44  chia hết cho cả  2 và 3.

Phương pháp giải:

Áp dụng dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3:

- Các số có chữ số tận cùng là 0; 2; 4; 6; 8 thì chia hết cho 2.

- Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5.

- Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9. 

- Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3.

Hướng dẫn giải:

a) 429 hoặc 459 hoặc 489 chia hết cho 3.

b) 126 chia hết cho 9

c) 180 chia hết cho cả 3 và 5.

d) 444 chia hết cho cả 2 và 3.

4. Giải bài 4 trang 9 VBT Toán 4 tập 2

Viết số thích hợp vào chỗ chấm sao cho số đó:

a) Chia hết cho 2 và chia hết cho 5 :       23 <  … < 31 ;    31 <…< 45.

b) Chia hết cho 2 và chia hết cho 3 :       15 < … < 21 ;     21 < … < 25.

c) Chia hết cho 9 và chia hết cho 2 :       10 < … < 30 ;      30 < … < 40.

Phương pháp giải:

Áp dụng dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3:

- Các số có chữ số tận cùng là 0; 2; 4; 6; 8 thì chia hết cho 2.

- Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5.

- Các số có chữ số tận cùng là 0 thì chia hết cho cả 2 và 5.

- Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9.

- Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3. 

Hướng dẫn giải:

a) Chia hết cho 2 và chia hết cho 5 :       23 < 30 < 31 ;    31 < 40 < 45.

b) Chia hết cho 2 và chia hết cho 3 :       15 < 18 < 21 ;     21 < 24 < 25.

c) Chia hết cho 9 và chia hết cho 2 :       10 < 18 < 30 ;    30 < 36 < 40.

5. Giải bài 5 trang 9 VBT Toán 4 tập 2

a) Các số chia hết cho 5 thì đều có chữ số tận cùng là 0 

b) Số không chia hết cho 2 là số lẻ 

c) Các số có chữ số tận cùng là 0 thì chia hết cho cả 5 và 2 

Phương pháp giải:

- Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5.

- Các số có chữ số tận cùng là 0 thì chia hết cho cả 2 và 5.

- Các số không chia hết cho 2 là số lẻ.

Hướng dẫn giải:

a) Các số chia hết cho 5 thì đều có chữ số tận cùng là 0 

b) Số không chia hết cho 2 là số lẻ 

c) Các số có chữ số tận cùng là 0 thì chia hết cho cả 5 và 2 

Ngày:19/11/2020 Chia sẻ bởi:Chương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM