Giải bài tập SGK Toán 3 Bài: Thực hành đo độ dài

eLib xin giới thiệu đến các em học sinh lớp 3 nội dung giải bài tập bài Thực hành đo độ dài bên dưới đây, thông qua tài liệu này các em sẽ hệ thống lại toàn bộ kiến thức đã học, bên cạnh đó các em còn nắm được phương pháp giải các bài tập trang 48 Toán 3.

Giải bài tập SGK Toán 3 Bài: Thực hành đo độ dài

1. Giải bài 1 trang 48 SGK Toán 3

a) Đọc bảng (theo mẫu):

 Mẫu: Hương cao một mét ba mươi hai xăng-ti-mét.

b) Nêu chiều cao của bạn Minh và bạn Nam.

Trong 5 bạn trên, bạn nào cao nhất ? Bạn nào thấp nhất?

Phương pháp giải

a) Đọc số đo chiều cao của các bạn theo số liệu trong bảng.

b) Tìm số đo chiều cao của bạn Minh và bạn Nam.

Chiều cao 5 bạn đều viết dưới dạng 1m và số xăng-ti-mét nên cần so sánh số xăng-ti-mét rồi tìm người cao nhất và thấp nhất

Hướng dẫn giải

a)

Hương cao một mét ba mươi hai xăng-ti-mét.

Nam cao một mét mười lăm xăng-ti-mét.

Hằng cao một mét hai mươi xăng-ti-mét.

Minh cao một mét hai mươi lăm xăng-ti-mét.

Tú cao một mét hai mươi xăng-ti-mét.

b) 

Chiều cao của bạn Minh là 1m 25cm

Chiều cao của bạn Nam là 1m 15cm

Trong 5 bạn thì bạn Hương cao nhất và bạn Nam thấp nhất.

2. Giải bài 2 trang 48 SGK Toán 3

a) Đo chiều cao của các bạn ở tổ em rồi viết kết quả đo vào bảng sau:

b) Ở tổ em, bạn nào cao nhất? Bạn nào thấp nhất ?

Phương pháp giải

a) Thực hành đo và viết kết quả đo chiều cao của mỗi bạn trong tổ của mình vào bảng.

b) So sánh các số đo chiều cao rồi trả lời bạn cao nhất và thấp nhất trong tổ.

Hướng dẫn giải

Ví dụ tổ em gồm 6 bạn có số đo như bảng dưới đây:

b) Ở tổ em bạn Lê Đức Hoàng Dương cao nhất: 1m 40cm

Bạn Vũ Vinh Anh thấp nhất: 1m 15cm.

Ngày:24/09/2020 Chia sẻ bởi:Nguyễn Minh Duy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM