Giải bài tập SGK Toán 3 Bài: Bảng chia 8

eLib xin chia sẻ với các em học sinh lớp 3 nội dung giải bài tập SGK bài Bảng chia 8 bên dưới đây. Với nội dung đầy đủ 4 bài tập trang 59 đi kèm đó là phương pháp và hướng dẫn giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các em học tập tốt hơn. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập SGK Toán 3 Bài: Bảng chia 8

1. Giải bài 1 trang 59 SGK Toán 3

Tính nhẩm:

24 : 8 =          16 : 8 =           56 : 8 =          80 : 8 =

40 : 8 =          48 : 8 =           64 : 8 =          48 : 6 =

32 : 8 =          8 : 8 =             72 : 8 =          56 : 7 =

Phương pháp giải

Nhẩm giá trị các phép chia trong bảng chia 8 rồi điền vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

24 : 8 = 3           16 : 8 = 2           56 : 8 = 7           80 : 8 = 10

40 : 8 = 5           48 : 8 = 6           64 : 8 = 8           48 : 6 = 8

32 : 8 = 4            8 : 8 = 1            72 : 8 = 9           56 : 7 = 8

2. Giải bài 2 trang 59 SGK Toán 3

Tính nhẩm:

8 x 5  =          8 x 4  =         8  x 6 =         8 x 3 =

40 : 8 =         32 : 8 =         48 : 8 =          24 : 8 =

40 : 5 =         32 : 4 =         48 : 6 =          24 : 3 =

Phương pháp giải

- Tính giá trị của các phép nhân.

- Điền nhanh giá trị của hai phép chia liên quan.

Hướng dẫn giải

8 x 5  = 4         8 x 4  = 32        8  x 6 = 48        8 x 3 = 24

40 : 8 = 5        32 : 8 = 4          48 : 8 = 6          24 : 8 = 3

40 : 5 = 8        32 : 4 = 8          48 : 6 = 8          24 : 3 = 8

(Chú ý: Mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia).

3. Giải bài 3 trang 59 SGK Toán 3

Một tấm vải dài 32m được cắt thành 8 mảnh bằng nhau. Hỏi mỗi mảnh dài mấy mét?

Phương pháp giải

Tóm tắt

Tấm vải: 32m

Cắt thành: 8 mảnh

Mỗi mảnh: ... m?

Lời giải

Muốn tìm lời giải ta lấy độ dài của mảnh vải chia cho 8.

Hướng dẫn giải

Mỗi mảnh vải dài số mét là:

32 : 8 = 4 (m)

Đáp số: 4 m.

4. Giải bài 4 trang 59 SGK Toán 3

Một tấm vải dài 32 mét được cắt thành các mảnh, mỗi mảnh dài 8 m. Hỏi cắt được thành mấy mảnh vải?

Phương pháp giải

Tóm tắt

Tấm vải: 32m

Mỗi mảnh: 8m

Số mảnh: ... mảnh?

Lời giải

Muốn tìm lời giải ta lấy độ dài của mảnh vải chia cho độ dài của một mảnh.

Hướng dẫn giải

Cắt được thành số mảnh vải là:

32 : 8 = 4 (mảnh)

Đáp số: 4 mảnh vải.

Ngày:24/09/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM