Giải bài tập SGK Toán 3 Bài: Tính giá trị của biểu thức

Để giúp các em học sinh lớp 3 học tập thật tốt môn Toán, eLib xin giới thiệu nội dung giải bài tập SGK trang 82 bên dưới đây. Tài liệu gồm tất cả các bài tập có phương pháp và hướng dẫn giải chi tiết, rõ ràng, sẽ giúp các em ôn tập lại kiến thức, cũng cố kĩ năng làm bài hiệu quả. Mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập SGK Toán 3 Bài: Tính giá trị của biểu thức

1. Giải bài 1 trang 82 SGK Toán 3

Tính giá trị của biểu thức :

a) \(25 – (20 – 10)\)

\(80 – (30 + 25)\)

b) \(125 + ( 13 + 7)\)

\(416 – (25 – 11)\)

Phương pháp giải

Biểu thức có chứa dấu ngoặc thì thực hiện các phép tính trong ngoặc trước.

Hướng dẫn giải

a) \(25 – (20 – 10) = 25 – 10 = 15\)

\(80 – (30 + 25) = 80 – 55 = 25\)

b) \(125 + ( 13 + 7) = 125 + 20 = 145\)

\(416 – (25 – 11) = 416 – 14 = 402\).

2. Giải bài 2 trang 82 SGK Toán 3

Tính giá trị của biểu thức

a) \((65 + 15) \times 2\)

\(48 :  (6 : 3)\)

b) \((74 – 14) : 2\)

\(81 : (3 \times 3 )\)

Phương pháp giải

Biểu thức có chứa dấu ngoặc thì thực hiện các phép tính trong ngoặc trước.

Hướng dẫn giải

a) \((65 + 15) \times 2 = 80 \times 2 = 160\)

\(48 :  (6 : 3) = 48 : 2 = 24\)

b) \((74 – 14) : 2 = 60 : 2 = 30\)

\(81 : (3 \times 3 ) = 81 : 9 = 9\).

3. Giải bài 3 trang 82 SGK Toán 3

Có \(240\) quyển sách xếp đều vào \(2\) tủ, mỗi tủ có \(4\) ngăn. Hỏi mỗi ngăn có bao nhiêu quyển sách, biết rằng mỗi ngăn có số sách như nhau?

Phương pháp giải

- Tìm số sách của mỗi tủ: Lấy tổng số quyển sách chia cho 2.

- Tìm số sách của mỗi ngăn: Lấy số vừa tìm được chia cho 4.

Hướng dẫn giải

Một tủ có số quyển sách là:

\(240 : 2 = 120\) (quyển)

Mỗi ngăn có số quyển sách là:

\(120 : 4 = 30\) ( quyển)

Đáp số: \(30\) quyển.

Ngày:25/09/2020 Chia sẻ bởi:Nguyễn Minh Duy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM