Giải bài tập SGK Toán 3 Bài: So sánh số lớn gấp mấy lần số bé

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 3 trang 57 bài So sánh số lớn gấp mấy lần số bé gồm 4 bài tập có phương pháp giải và hướng dẫn giải tương ứng cho từng bài sẽ giúp các em học sinh nắm vững và ôn luyện tốt kiến thức đã học. Mời các em cùng theo dõi.

Giải bài tập SGK Toán 3 Bài: So sánh số lớn gấp mấy lần số bé

1. Giải bài 1 trang 57 SGK Toán 3

Trả lời câu hỏi: Trong mỗi hình dưới đây, số hình tròn màu xanh gấp mấy lần số hình tròn màu trắng ?

Phương pháp giải

- Đếm số hình tròn màu xanh và số hình tròn màu trắng.

- Lấy số hình tròn màu xanh chia cho số hình tròn màu trắng.

Hướng dẫn giải

a) Có 6 hình tròn màu xanh và 2 hình tròn màu trắng.

Số hình tròn màu xanh gấp số hình tròn màu trắng số lần là:

6 : 2 = 3 (lần)

b) Có 6 hình tròn màu xanh, có 3 hình tròn màu trắng.

Số hình tròn màu xanh gấp số hình tròn màu trắng số lần là:

6 : 3 = 2 (lần)

c) Có 16 hình tròn màu xanh, có 4 hình tròn màu trắng.

Số hình tròn màu xanh gấp số hình tròn màu trắng số lần là:

16 : 4 = 4 (lần)

2. Giải bài 2 trang 57 SGK Toán 3

Trong vườn có 5 cây cau và 20 cây cam. Hỏi số cây cam gấp mấy lần số cây cau?

Phương pháp giải

Tóm tắt

Cau: 5 cây

Cam: 20 cây

Số cây cam gấp .... lần số cây cau?

Lời giải

Ta lấy số cây cam chia cho số cây cau.

Hướng dẫn giải

Số cây cam gấp số cây cau số lần là:

20 : 5 = 4 (lần)

Đáp số: 4 lần.

3. Giải bài 3 trang 57 SGK Toán 3

Một con lợn cân nặng 42 kg, một con ngỗng cân nặng 6 kg. Hỏi con lợn cân nặng gấp mấy lần con ngỗng?

Phương pháp giải

Tóm tắt

Lợn : 42kg

Ngỗng : 6kg

Con lợn gấp .... lần con ngỗng?

Lời giải

Muốn tìm đáp án ta lấy cân nặng của con lợn chia cho cân nặng của con ngỗng.

Hướng dẫn giải

Con lợn nặng gấp con ngỗng số lần là :

42 : 6 = 7 (lần)

Đáp số : 7 lần.

4. Giải bài 4 trang 57 SGK Toán 3

Tính chu vi:

a) Hình vuông MNPQ

b) Hình tứ giác ABCD.

Phương pháp giải

Chu vi của một hình bằng tổng độ dài các cạnh bao quanh của hình đó.

Hướng dẫn giải

a) Chu vi hình vuông MNPQ là:

\(MN + NP + PQ + QM = 3 + 3 + 3 + 3 = 12 (cm)\)

(hoặc 3 x 4 = 12 cm)

Đáp số: \(12 cm\)

b) Chu vi hình tứ giác ABCD là:

\( AD + AB + BC + DC = 3 + 4 + 5 + 6 = 18 (cm)\)

Đáp số: \(18 cm\)

Ngày:24/09/2020 Chia sẻ bởi:Xuân Quỳnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM