Giải bài tập SGK Toán 3 Bài: Làm quen với biểu thức

Nội dung giải bài tập 1, 2 trang 78 SGK Toán 3 bên dưới đây sẽ giúp các em học thật tốt môn Toán. Qua tài liệu này các em sẽ nắm được phương pháp giải cụ thể của từng bài từ đó các em dễ dàng giải được các bài tập tương tự. Mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập SGK Toán 3 Bài: Làm quen với biểu thức

1. Giải bài 1 trang 78 SGK Toán 3

Tìm giá trị của mỗi biểu thức sau (theo mẫu):

Mẫu: \(284 + 10 = 294\)

Giá trị của biểu thức \(284 +  10\) là \(294\)

a) \( 125 + 18\)

b) \(161 – 150\)

c) \( 21  \times 4\)

d) \( 48 : 2\)

Phương pháp giải

Tính giá trị các phép toán và trình bày như mẫu.

Hướng dẫn giải

a) \(125 + 18 = 143\)

Giá trị của biểu thức \(125 + 18\) là \(143\).

b) \(161 – 150 = 11\)

Giá trị của biểu thức \(161 – 150\) là \(11\).

c) \(21 \times 4 = 84\)

Giá trị của  biểu thức \(21 \times 4\) là \(84\).

d) \(48 : 2 = 24\)

Giá trị của biểu thức \(48 : 2\) là \(24\).

2. Giải bài 2 trang 78 SGK Toán 3

Mỗi biểu thức sau có giá trị là số nào?

Phương pháp giải

- Tìm giá trị các biểu thức.

- Nối với kết quả thích hợp.

Hướng dẫn giải

Ta thực hiện các phép tính:

a) 52 + 23 = 75

b) 84 - 32 = 52

c) 169 - 20 + 1 = 150

d) 86 : 2 = 43

e) 120 x 3 = 360

f) 45 + 5 + 3 = 53

Vậy ta nối mỗi biểu thức với giá trị của nó như sau:

Ngày:25/09/2020 Chia sẻ bởi:Nguyễn Minh Duy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM