Giải bài tập SGK Toán 3 Bài: Luyện tập

Hướng dẫn giải bài tập 1,2,3,4, 5 SGK Toán 3 trang 32 chi tiết và cụ thể sẽ giúp các em học sinh nắm vững phương pháp giải bài tập và ôn luyện tốt kiến thức. Mời các em cùng theo dõi.

Giải bài tập SGK Toán 3 Bài: Luyện tập

1. Giải bài 1 trang 32 SGK Toán 3

Tính nhẩm:

a) 7 × 1 =          7 × 8 =             7 × 6 =            7 × 5 =

7 × 2 =               7 × 9 =            7 × 4 =             0 × 7 =

7 × 3 =               7 × 7 =             7 × 0 =            7 × 10 =

b) 7 × 2 =           4 × 7 =             7 × 6 =            3 × 7 =            5 × 7 =

2 × 7 =               7 × 4 =             6 × 7 =             7 × 3 =             7 × 5 =

Phương pháp giải

Nhẩm lại bảng nhân 7 vừa học ở bài trước rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

a) 7 × 1 = 7            7 × 8 = 56             7 × 6 = 42            7 × 5 = 35

7 × 2 = 14              7 × 9 = 63              7 × 4 = 28           0 × 7 = 0

7 × 3 = 21              7 × 7 = 49              7 × 0 = 0             7 × 10 = 70

b) 7 × 2 = 14          4 × 7 = 28              7 × 6 = 42           3 × 7 = 21          5 × 7 = 35

2 × 7 = 14               7 × 4 = 28              6 × 7 = 42           7 × 3 = 21         7 × 5 = 35.

Nhận xét: Trong phép nhân, khi thay đổi thứ tự các thừa số thì tích không thay đổi.

2. Giải bài 2 trang 32 SGK Toán 3

Tính:

a) 7 x 5 + 15   

7 x 9 +17  

b) 7 x 7 + 21

7 x 4 + 32.

Phương pháp giải

- Tính giá trị phép nhân.

- Lấy kết quả vừa tìm được cộng với số còn lại.

Hướng dẫn giải

a) 7 x 5 + 15 = 35 + 15 = 50 

7 x 9 + 17 = 63 + 17 = 80 

b) 7 x 7 + 21 = 49 + 21= 70

7 x 4 + 32 = 28 + 32 = 60.

3. Giải bài 3 trang 32 SGK Toán 3

Mỗi lọ hoa có 7 bông hoa. Hỏi 5 lọ hoa như thế có bao nhiêu bông hoa?

Phương pháp giải

Tóm tắt

1 lọ : 7 bông hoa

5 lọ : ... bông hoa?

Lời giải

Muốn tìm lời giải ta lấy số bông hoa của một lọ nhân với 5.

Hướng dẫn giải

Số bông hoa có trong 5 lọ hoa là:

7 x 5 = 35 (bông hoa)

Đáp số: 35 bông hoa.

4. Giải bài 4 trang 32 SGK Toán 3

a) Mỗi hàng có 7 ô vuông, có 4 hàng. Số ô vuông trong hình chữ nhật là:

...........= 28 ( ô vuông)

b) Mỗi cột có 4 ô vuông, có 7 cột. Số ô vuông trong hình chữ nhật là:

..........= 28 (ô vuông)

Nhận xét:............ =...........

Phương pháp giải

Viết phép nhân thích hợp, vận dụng kiến thức : Tổng gồm b số hạng a thì được viết thành phép nhân là a x b.

Hướng dẫn giải

a) Mỗi hàng có 7 ô vuông, có 4 hàng. Số ô vuông trong hình chữ nhật là:

7 x 4 = 28 ( ô vuông)

b) Mỗi cột có 4 ô vuông, có 7 cột. Số ô vuông trong hình chữ nhật là:

4 x 7 = 28 (ô vuông)

Nhận xét: 7 x 4 = 4 x 7.

5. Giải bài 5 trang 32 SGK Toán 3

Viết tiếp các số thích hợp vào chỗ chấm.

a) 14; 21; 28; ...;...                                   

b) 56; 49; 42;...;....

Phương pháp giải

a) Cộng thêm 7 đơn vị rồi điền số còn thiếu vào chỗ trống.

b) Thoặc trừ đi 7 đơn vị rồi điền số còn thiếu vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

Ta thực hiện các phép tính:

a) 14 + 7 = 21

21 + 7 = 28

28 + 7 = 35

35 + 7 = 42

b) 56 - 7 = 49

49 - 7 = 42

42 - 7 = 35

35 - 7 = 28

Vậy ta có kết quả sau:

a) 14; 21; 28; 35; 42. 

b) 56; 49; 42; 35; 28.

Ngày:23/09/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM