Giải bài tập SGK Toán 3 Bài: Luyện tập

Giải bài tập trang 20 SGK Toán 3 Bài Luyện tập giúp các em học sinh sẽ dễ dàng hiểu được và thuộc bảng nhân 6, bên cạnh đó các em còn rèn luyện kỹ năng tính toán nhanh, và chính xác. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải tương ứng với từng bài tập SGK.

Giải bài tập SGK Toán 3 Bài: Luyện tập

1. Giải bài 1 trang 20 SGK Toán 3

Tính nhẩm:

a)

6 x 5 =                6 x 10 =                  6 x 2 =

6 x 7 =                6 x 8 =                    6 x 3 =

6 x 9 =                6 x 6 =                    6 x 4 =

b)

6 x 2 =                3 x 6 =              6 x 5 =

2 x 6 =                6 x 3 =               5 x 6 =

Phương pháp giải

Nhẩm lại bảng nhân 6 rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

6 x 5 = 30                6 x 10 = 60                   6 x 2 = 12

6 x 7 = 42                6 x 8 = 48                     6 x 3 = 18

6 x 9 = 54                6 x 6 = 36                     6 x 4 = 24

b) 

6 x 2 = 12                  3 x 6 = 18                   6 x 5 = 30

2 x 6 = 12                  6 x 3 = 18                   5 x 6 = 30

2. Giải bài 2 trang 20 SGK Toán 3

Tính :

a)  6 x 9 + 6

b) 6 x 5 + 29

c) 6 x 6 + 6

Phương pháp giải

- Tìm giá trị của phép nhân.

- Lấy kết quả vừa tìm được cộng với số còn lại.

Hướng dẫn giải

a) 6 x 9 + 6 = 54 + 6 = 60

b) 6 x 5 + 29 = 30 + 29 = 59

c) 6 x 6 + 6 = 36 + 6 = 42

3. Giải bài 3 trang 20 SGK Toán 3

Mỗi học sinh mua 6 quyển vở. Hỏi 4 học sinh mua bao nhiêu quyển vở ?

Phương pháp giải

Tóm tắt

1 học sinh: 6 quyển vở

4 học sinh: ? quyển vở

Lời giải

Muốn tìm lời giải ta lấy số quyển vở của mỗi học sinh mua nhân với 4.

Hướng dẫn giải

Bốn học sinh mua số quyển vở là:

6 x 4 = 24 ( quyển vở)

Đáp số: 24 quyển vở.

4. Giải bài 4 trang 20 SGK Toán 3

Viết tiếp số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 12; 18; 24; ..; ..;.. ;….

b) 18; 21; 24; ..; ..;.. ;….

Phương pháp giải

a) Đếm xuôi cách 6 đơn vị rồi điền số còn thiếu vào chỗ trống.

b) Đếm xuôi cách 3 đơn vị rồi điền số còn thiếu vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

a) 12; 18; 24; 30; 36; 42; 48.

b) 18; 21; 24; 27; 30; 33; 36.

Ngày:22/09/2020 Chia sẻ bởi:Hoang Oanh Nguyen

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM