Giải bài tập SGK Toán 3 Bài: Bảng nhân 9

Mời các em học sinh cùng tham khảo nội dung giải bài tập trang 63 SGK Toán 3 bên dưới đây. Đây là tài liệu hữu ích vừa giúp các em ôn tập kiến thức đã học vừa củng cố kĩ năng làm bài tập hiệu quả thông qua hệ thống các bài tập có phương pháp và lời giải chi tiết sau đây.

Giải bài tập SGK Toán 3 Bài: Bảng nhân 9

1. Giải bài 1 trang 63 SGK Toán 3

Tính nhẩm:

9 x 4 =               9 x 2 =               9 x 5 =                9 x 10 =

9 x 1 =               9 x 7 =               9 x 8 =                0 x 9 =

9 x 3 =               9 x 6 =               9 x 9 =                9 x 0 =

Phương pháp giải

Nhẩm giá trị bảng nhân 9 vừa học rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

9 x 4 = 36         9 x 2 = 18         9 x 5 = 40          9 x 10 = 90  

9 x 1 = 9           9 x 7 = 63         9 x 8 = 72          0 x 9 = 0  

9 x 3 = 27         9 x 6 = 54         9 x 9 = 81          9 x 0 = 0

2. Giải bài 2 trang 63 SGK Toán 3

Tính:

a) 9 x 6 + 17 

9 x 3 x 2 

b) 9 x 7 – 25

9 x 9 : 9

Phương pháp giải

- Tìm giá trị của phép nhân.

- Lấy kết quả vừa tìm được thực hiện phép tính với số còn lại.

Hướng dẫn giải

a)  9 x 6 + 17 = 54 + 17 = 71                    

9 x 3 x 2 = 27 x 2 = 54

b) 9 x 7 – 25 = 63 – 25 = 38

9 x 9 : 9 = 81 : 9 = 9

3. Giải bài 3 trang 63 SGK Toán 3

Lớp 3B có 3 tổ, mỗi tổ có 9 bạn. Hỏi lớp 3B có bao nhiêu bạn?

Phương pháp giải

Tóm tắt

1 tổ : 9 bạn

3 tổ : ... bạn?

Lời giải

Muốn tìm lời giải ta lấy số bạn trng một tổ nhân với 3.

Hướng dẫn giải

Số học sinh của lớp 3B là:

9 x 3 = 27 (bạn)

Đáp số: 27 bạn.

4. Giải bài 4 trang 63 SGK Toán 3

Đếm thêm 9 rồi viết số thích hợp vào ô trống:

Phương pháp giải

 Lấy số liền trước cộng thêm 9 rồi điền kết quả vào ô trống.

Hướng dẫn giải

Ta thực hiện các phép tính sau:

9 + 9 = 18

18 + 9 = 27

27 + 9 = 36

36 + 9 = 45

45 + 9 = 54

54 + 9 = 63

63 + 9 = 72

72 + 9 = 81

81 + 9 = 90

Điền vào bảng ta được kết quả sau:

Ngày:25/09/2020 Chia sẻ bởi:Oanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM