Giải bài tập SGK Toán 3 Bài: Giới thiệu bảng nhân

Giải bài tập trang 74 SGK Toán 3 Bài Giới thiệu bảng nhân giúp các em học sinh sẽ dễ dàng ôn tập lại các kiến thức đã học, rèn luyện khả năng tính toán nhanh và chính xác. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải tương ứng với từng bài tập SGK.

Giải bài tập SGK Toán 3 Bài: Giới thiệu bảng nhân

1. Giải bài 1 trang 74 SGK Toán 3

Dùng bảng nhân để tìm số thích hợp ở ô trống (theo mẫu):

Phương pháp giải

Dùng bảng nhân đã cho, từ các số theo chiều mũi tên từ trái sang phải và từ trên xuống dưới, hai mũi tên gặp nhau ở đâu thì đó chính là kết quả của phép tính.

Hướng dẫn giải

Dùng bảng nhân đã cho ta được các phép tính:

6 x 5 = 30

6 x 7 = 42

7 x 4 = 28

8 x 9 = 72

Điền vào ô trống ta được kết quả:

2. Giải bài 2 trang 74 SGK Toán 3

Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:

Phương pháp giải

 - Muốn tìm tích ta lấy hai thừa số nhân với nhau, nhẩm giá trị phép nhân rồi điền kết quả vào ô trống.

- Muốn tìm một thừa số ta lấy tích chia cho thừa số kia.

Hướng dẫn giải

Thực hiện các phép tính:

2 x 4 = 8               7 x 8 = 56              10 x 9 = 90

8 : 4 = 2                56 : 7 = 8                90 : 9 = 10

8 : 2 = 4                56 : 8 = 7                90 : 10 = 9

Điền vào bảng ta được kết quả:

3. Giải bài 3 trang 74 SGK Toán 3

Trong hội khỏe Phù Đổng, đội tuyển của một tỉnh đã giành được \(8\) huy chương vàng, số huy chương bạc nhiều gấp \(3\) lần số huy chương vàng. Hỏi đội tuyển đó đã giành được tất cả bao nhiêu huy chương?

Phương pháp giải

Tóm tắt

Vàng: 8 huy chương

Bạc gấp Vàng: 3 lần

Tất cả: ... huy chương?

Lời giải

- Tìm số huy chương Bạc: Lấy số huy chương vàng nhân với 3.

- Tính tổng của số huy chương vàng với số huy chương bạc.

Hướng dẫn giải

Số huy chương bạc là:

\(8 \times 3 = 24\) (huy chương)

Tổng số huy chương là:

\(8 + 24 = 32\) (huy chương)

Đáp số: \(32\) huy chương.

Ngày:25/09/2020 Chia sẻ bởi:ngan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM