Giải bài tập SGK Toán 3 Bài: Luyện tập

Mời các em học sinh cùng tham khảo nội dung giải bài tập trang 26, 27 SGK môn Toán 3 bên dưới đây. Đây là tài liệu hữu ích vừa giúp các em ôn tập kiến thức vừa củng cố kĩ năng làm bài tập hiệu quả thông qua hệ thống các bài tập có phương pháp và lời giải chi tiết sau đây.

Giải bài tập SGK Toán 3 Bài: Luyện tập

1. Giải bài 1 trang 26 SGK Toán 3

a) Tìm \(\displaystyle{1 \over 2}\)  của: \(12 cm\); \(18 kg\); \(10\ell\).   

b) Tìm \(\displaystyle{1 \over 6}\)  của:  \(24m\); \(30\) giờ; \(54\) ngày.

Phương pháp giải

Muốn tìm một phần mấy của một số ta lấy số đó chia cho số phần rồi viết thêm đơn vị thích hợp vào kết quả vừa tìm được.

Hướng dẫn giải

a)

+  \(\displaystyle{1 \over 2}\)  của  \(12cm\) là \(12 : 2 = 6 (cm)\)

 +  \(\displaystyle{1 \over 2}\)  của \(18 kg\) là \(18 : 2 = 9 ( kg)\)

 + \(\displaystyle{1 \over 2}\)  của \(10\) lít là \(10 : 2 = 5\) (lít).

b)

 + \(\displaystyle{1 \over 6}\)  của \(24 m\) là \(24 : 6 = 4 (m)\)

+ \(\displaystyle{1 \over 6}\) của \(30\) giờ là \(30 : 6 = 5\) (giờ)

+ \(\displaystyle{1 \over 6}\) của 54 ngày là \(54 : 6 = 9\) ( ngày).

2. Giải bài 2 trang 27 SGK Toán 3

Vân làm được \(30\) bông hoa bằng giấy, Vân tặng bạn \(\displaystyle{1 \over 6}\) số bông hoa đó. Hỏi Vân tặng bạn bao nhiêu bông hoa?

Phương pháp giải

Tóm tắt

 

Lời giải

Muốn tìm lời giải ta lấy số bông hoa của Vân làm được chia cho 6.

Hướng dẫn giải

Vân tặng bạn số bông hoa là:

\(30 : 6 = 5\) ( bông hoa)

Đáp số: \(5\) bông hoa.

3. Giải bài 3 trang 27 SGK Toán 3

Có \(28\) học sinh đang tập bơi, \(\displaystyle{1 \over 4}\) số học sinh đó là học sinh lớp 3A. Hỏi lớp 3A có bao nhiêu học sinh đang tập bơi?

Phương pháp giải

Tóm tắt

Lời giải

Muốn tìm lời giải ta lấy số học sinh đang tập bơi chia cho 4.

Hướng dẫn giải

Số học sinh đang tập bơi là:

\(28 : 4 = 7\)( học sinh)

Đáp số: \(7\) học sinh.

4. Giải bài 4 trang 27 SGK Toán 3

Đã tô màu vào \(\displaystyle{1 \over 5}\) số ô vuông của hình nào?

Phương pháp giải

- Đếm số ô vuông trong mỗi hình rồi chia cho 5.

- Chọn hình có số ô vuông đã tô màu bằng kết quả phép chia vừa tìm được.

Hướng dẫn giải

Nhận xét - Mỗi hình đã cho đều có 10 ô vuông.

\(\displaystyle{1 \over 5}\) số ô vuông của mỗi hình là: \(10 : 5 = 2\) ( ô vuông)

- Hình 2 và hình 4 có 2 ô vuông đã tô màu.

Vậy đã tô màu vào \(\displaystyle{1 \over 5}\) số ô vuông của hình 2 và hình 4. 

Ngày:22/09/2020 Chia sẻ bởi:Denni Trần

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM