Giải bài tập SGK Sinh học 10 Bài 26: Sinh sản của vi sinh vật

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 10 Bài 26: Sinh sản của vi sinh vật, giúp các em củng cố nội dung kiến thức thông qua các dạng bài tập: Trình bày các hình thức sinh sản của vi khuẩn, liên hệ thực tế cho ví dụ minh họa về sinh sản, các biện pháp ứng dụng trong bảo quản lương thực, thực phẩm, hạn chế sự xâm nhập của vi sinh vật.

Giải bài tập SGK Sinh học 10 Bài 26: Sinh sản của vi sinh vật

1. Giải bài 1 trang 105 SGK Sinh học 10

- Vi khuẩn có thể hình thành các loại bào tử nào?

Phương pháp giải

- Xem lại sinh sản của vi sinh vật nhân sơ, trình bày các hình thức hình thành các loại bào tử ở vi khuẩn.

Hướng dẫn giải

- Vi khuẩn có thể hình thành các loại bào tử sau:

  • Nội bào tử: Nội bào tử được hình thành khi gặp điều kiện bất lợi. Nội bào tử có vỏ dày (corter), bên trong là hợp chất đặc biệt giúp cho bào tử rất bền nhiệt.

  • Bào tử đốt: Bào tử được hình thành do sự phân đốt của sợi dinh dưỡng.

  • Ngoại bào tử: Bào tử được hình thành bên ngoài tế bào sinh dưỡng.

2. Giải bài 2 trang 105 SGK Sinh học 10

- Cho ví dụ về các bào tử sinh sản ở vi khuẩn và ở nấm.

Phương pháp giải

- Xem lại sinh sản bằng bào tử ở vi khuẩn, Sinh sản bằng bào tử ở nấm, lấy ví dụ hình thức sinh sản bằng bào tử ở nấm và vi khuẩn.

Hướng dẫn giải

- Ví dụ về các bào tử sinh sản ở vi khuẩn và ở nấm:

+ Ở vi khuẩn các bào tử sinh sản là bào tử đốt, ngoại bào tử đều là bào tử sinh sản vô tính.
+ Ở nấm có hai loại bào tử sinh sản:

  • Bào tử hữu tính: Bào tử túi (nấm men rượu), bào tử tiếp hợp (nấm tiếp hợp)...
  • Bào tử vô tính: Bào tử trần có nấm Aspertillus (nấm cúc), nấm Penicillium (nấm chổi) và bào tử có ở nấm Mucor.
  • Bào tử nấm rất đa dạng, có thể chuyển động hoặc không chuyển động.
  • Bào tử nấm chỉ có các lớp màng cấu tạo chủ yếu từ hêmixenlulôzơ và kitin, không có canxiđipicolinat kém chịu nhiệt.

3. Giải bài 3 trang 105 SGK Sinh học 10

- Nếu không diệt hết nội bào tử, hộp thịt để lâu ngày sẽ bị phồng, bị biến dạng, vì sao?

Phương pháp giải

- Nội bào tử là dạng tiềm sinh của vi khuẩn khi gặp điều kiện bất lợi.

Hướng dẫn giải

- Do thịt đóng hộp không được diệt khuẩn đúng quy trình mà để lâu ngày, các nội bào tử mọc mầm phát triển phân giải các chất, thải ra ôxi và các loại khí khác làm cho hộp phồng lên.

Ngày:16/09/2020 Chia sẻ bởi:Thanh Nhàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM