Giải bài tập SGK Sinh học 10 Bài 16: Hô hấp tế bào

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 10 Bài 16: Hô hấp tế bào, giúp các em hệ thống kiên thức thông qua các dạng bài tập: Trình bày khái niệm hô hấp tế bào, mối liên hệ giữa quá trình hô hấp tế bào với quá trình hít thở, các giai đoạn hô hấp tế bào, tốc độ hô hấp tế bào.

Giải bài tập SGK Sinh học 10 Bài 16: Hô hấp tế bào

1. Giải bài 1 trang 66 SGK Sinh học 10

- Thế nào là hô hấp tế bào? Quá trình hít thở của con người có liên quan như thế nào với quá trình hô hấp tế bào?

Phương pháp giải

- Xem lại khái niệm hô hấp tế bào, quá trình hít thở của con người, mối liên hệ giữa quá trình hít thở của người với quá trình hô hấp tế bào.

Hướng dẫn giải

- Hô hấp tế bào là quá trình chuyển đổi năng lượng rất quan trọng của tế bào sống. Trong quá trình đó các phân tử chất hữu cơ bị phân giải đến CO2 và H2O, đồng thời năng lượng được giải phóng chuyển thành dạng năng lượng để sử dụng chứa trong phân tử ATP.

- Mối liên hệ giữa quá trình hít thở của con người và quá trình hô hấp tế bào.

+ Quá trình hít thở của con người còn được gọi là hô hấp ngoài, đây là biểu hiện bên ngoài của quá trình phức tạp diễn ra bên trong tế bào. Quá trình hít thở thực chất là quá trình trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường. Trong quá trình này, cơ thể thải khí CO2 (sản phẩm của quá trình hô hấp) và lấy O2 (giúp cho quá trình hô hấp diễn ra)

2. Giải bài 2 trang 66 SGK Sinh học 10

- Hô hấp tế bào có thể được chia thành mấy giai đoạn chính? Là những giai đoạn nào? Mỗi giai đoạn của quá trình hô hấp tế bào diễn ra ở đâu?

Phương pháp giải

- Xem lại các giai đoạn chính của quá trình hô hấp, trình bày những giai đoạn chính, nơi diễn ra các giai đoạn đó.

Hướng dẫn giải

- Quá trình hô hấp tế bào từ một phân tử glucozo được chia thành ba giai đoạn chính: Đường phân, chu trình Crep và chuỗi truyền electron hô hấp.

  • Đường phân diễn ra trong chất tế bào.
  • Chu trình Crep diễn ra trong chất nền của ti thể.
  • Chuỗi truyền electron hô hấp diễn ra ở màng trong của ti thể.

3. Giải bài 3 trang 66 SGK Sinh học 10

- Quá trình hô hấp tế bào của một vận động viên đang tập luyện diễn ra mạnh hay yếu? Vì sao?

Phương pháp giải

- Tốc độ của quá trình hô hấp tế bào nhanh hay chậm tuỳ thuộc vào nhu cầu năng lượng của tế bào.

Hướng dẫn giải

- Quá trình hô hấp tế bào của một vận động viên đang luyện tập diễn ra mạnh mẽ vì khi luyện tập, các tế bào cơ bắp cần nhiều năng lượng ATP, do đó có quá trình hô hấp tế bào phải tăng cường.

Ngày:16/09/2020 Chia sẻ bởi:An

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM