Sơ đồ tư duy bài thơ Việt Bắc Ngữ Văn 12

Hình thức tổng kết bài học theo sơ đồ tư duy giúp các em ghi nhớ các kiến thức cơ bản của tác phẩm văn học dựa trên những từ khóa chính một cách hiệu quả. Dưới đây là các mẫu ớ đồ tư duy bài thơ Việt Bắc được thực hiện một cách đầy đủ và chi tiết, mời các em cùng tham khảo.

Sơ đồ tư duy bài thơ Việt Bắc Ngữ Văn 12

1. Sơ đồ tư duy bài thơ Việt Bắc

1.1. Sơ đồ tư duy bài thơ Việt Bắc mẫu 1

1.2. Sơ đồ tư duy bài thơ Việt Bắc mẫu 2

1.3. Sơ đồ tư duy bài thơ Việt Bắc mẫu 3

 

2. Sơ đồ tư duy cảm nhận tính dân tộc trong bài thơ Việt Bắc

3. Sơ đồ tư duy phân tích bức tranh tứ bình trong bài Việt Bắc

4. Sơ đồ tư duy cảm nhận bài thơ Việt Bắc

Ngày:18/07/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết Trịnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM