Soạn bài Văn bản tổng kết Ngữ văn 12 đầy đủ

Nhằm giúp các em biết cách viết một văn bản tổng kết, eLib đã biên soạn bài này một cách chi tiết và đầy đủ nhất. Mời các em tham khảo bài soạn dưới đây nhé. Chúc các em học tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập nhé.

Soạn bài Văn bản tổng kết Ngữ văn 12 đầy đủ

1. Soạn câu 1 trang 175 SGK Ngữ văn 12 đầy đủ

a. Văn bản Tổng kết

  • Văn bản trong bài là văn bản tổng kết hoạt động thực tiễn

  • Sử dụng ngôn ngữ hành chính

b. Mục đích : Nhìn nhận và đánh giá một cách trung thực khách quan, từ đó rút ra kinh nghiệm sau khi kết thúc hoạt động ấy

Yêu cầu đặt ra: Chính xác, khách quan

- Bố cục 3 phần chính

+ Phần đầu:

  • Quốc hiệu, tiêu ngữ, tên tổ chức, cơ quan ban hành văn bản.

  • Địa điểm, thời gian viết văn bản.

  • Tiêu đề.

+ Phần nội dung:

  • Nêu mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của công việc.

  • Lần lượt tường trình và đánh giá các công việc cụ thể.

  • Rút kinh 

+ Phần cuối:

  • Nơi nhận

  • Người làm bản tổng kết kí tên

2. Soạn câu 2 trang 175 SGK Ngữ văn 12 đầy đủ

. Loại văn bản tổng kết tri thức:

- Diễn đạt bằng PCNN khoa học

b. Mục đích: Hệ thống hóa kiến thức

- Nội dung gồm: Tóm tắt những kiến thức, kỹ năng cơ bản.

3. Soạn câu 3 trang 175 SGK Ngữ văn 12 đầy đủ

Mục đích, nội dung, yêu cầu của văn bản tổng kết là:

- Văn bản tổng kết tri thức trình bày khái quát tri thức, thành tựu nghiên cứu.

- Văn bản tổng kết tri thức trình bày khái quát tri thức, thành tựu, nghiên cứu đạt được

b. Tùy theo yêu cầu, nội dung văn bản tổng kết thuộc phong cách ngôn ngữ hành chính, khoa học

4. Soạn câu 1 luyện tập trang 177 SGK Ngữ văn 12 đầy đủ

a. Văn bản trên đã đạt được những yêu cầu:

- Đầy đủ ba phần

- Nội dung rõ rõ ràng, diễn đạt ngắn gọn súc tích, kết luận đầy đủ.

b. Những sự việc, số liệu trong phần bị lược bớt là:

- Phần 1:

+ Những thuận lợi, khó khăn

+ Nhiệm vụ và mục tiêu phấn đấu

- Phần II; III; IV

+ Những công việc, những thành tích đạt được

+ Những việc chưa làm được

+ Những số liệu minh họa

c. Những nội dung còn thiếu:

- Tên cơ quan ban hành văn bản

- Địa điểm, thời gian

- Bài  học rút ra.

5. Soạn câu 2 luyện tập trang 177 SGK Ngữ văn 12 đầy đủ

Tổng số văn bản đã học: 33

- Phân loại theo đặc điểm riêng: văn học Việt Nam, văn học nước ngoài

+ Theo thể loại: truyện ngắn 22, và 11 tác phẩm thơ

+ Theo thời kì lịch sử(thời kì chống Mỹ và chống Pháp)

+ Đặc điểm chính về nội dung:

- Phản ánh cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trong thời kì chống Pháp, Mỹ

+ Tinh thần quật cường, ý chí chiến đấu kiên cường

+ Người dân chịu nhiều đau khổ từ ách áp bức

- Tình yêu đất nước, quê hương con người

- Tình cảm gia đình thiêng liêng, sâu nặng

- Tình yêu đôi lứa

Nghệ thuật tự sự: tạo dựng tình huống truyện, xây dựng nhân vật

Ngày:31/12/2020 Chia sẻ bởi:Xuân Quỳnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM