Soạn bài Phong cách ngôn ngữ hành chính Ngữ văn 12 đầy đủ

Nội dung bài soạn dưới đây nhằm giúp các em nắm được cách viết một văn bản thuộc phong cách ngôn ngữ hành chính. eLib đã biên soạn bài này một cách chi tiết và đầy đủ nhất. Mời các em cùng tham khảo nhé, chúc các em học tập tốt.

Soạn bài Phong cách ngôn ngữ hành chính Ngữ văn 12 đầy đủ

1. Soạn câu 1 trang 172 SGK Ngữ văn 12 đầy đủ

Một số văn bản hành chính thường liên quan đến công việc hoặc học tập là: Giấy khai sinh, lí lịch, đơn xin phép, giấy chứng nhận tốt nghiệp…

2. Soạn câu 2 trang 172 SGK Ngữ văn 12 đầy đủ

Cách trình bày: Văn bản được soạn thảo theo một kết cấu thống nhất, gồm đầy đủ ba phần:

- Phần đầu:

  • Quốc danh và tiêu ngữ.

  • Tên cơ quan, tổ chức ra văn bản - số hiệu.

  • Tên văn bản.

  • Nơi, người thụ lí văn bản.

- Phần chính: nội dung văn bản.

- Phần kết: Địa điểm và thời gian thực hiện văn bản, chữ kí (đóng dấu) người thực hiện văn bản, nơi nhận (nếu là văn bản của cơ quan).

- Từ ngữ: Có sử dụng lớp từ ngữ hành chính được dùng với tần số cao:

  • Căn cứ

  • Quyết định

  • Nhiệm vụ

  • Quyền hạn và trách nhiệm quản lí Nhà nước

Kiểu câu: Ngắn gọn súc tích mạch lạc

3. Soạn câu 3 trang 172 SGK Ngữ văn 12 đầy đủ

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - tự do- hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP

Thời gian bắt đầu

Địa điểm

Thành phần cuộc họp:……………………………………………………………

Chủ trì cuộc họp:

Thư kí:

Nội dung cuộc họp: ……………………………………………………………….

Cuộc họp kết thúc lúc: ...Giờ…. Ngày…. Tháng….Năm…..

       Thư kí                                                                                       Chủ tọa

 

      (Chữ kí)                                                                          Chữ kí và dấu (nếu có)

Ngày:31/12/2020 Chia sẻ bởi:Minh Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM