Soạn bài Chương trình địa phương (phần tiếng Việt) Ngữ văn 7 đầy đủ

Nội dung bài soạn dưới đây nhằm giúp các em khắc phục những lỗi chính tả do ảnh hưởng của cách phát âm địa phương tạo nên. Mời các em cùng tham khảo nhé!

Soạn bài Chương trình địa phương (phần tiếng Việt) Ngữ văn 7 đầy đủ

1. Soạn câu 1 trang 195 SGK Ngữ văn 7 đầy đủ

Điền từ thích hợp vào chỗ trống cho phù hợp:

- Điền một chữ cái, một dấu thanh hoặc một vần vào chỗ trống:

+ Điền X hoặc S vào chỗ trống: xử lí, sử dụng, giả sử, xét xử.

+ Điền dấu hỏi hoặc dấu ngã trên những chữ được in đậm: tiêu sử, tiêu trừ, tiêu thuyết, tuần tiêu.

- Điền một tiếng hoặc một từ chứa âm, vấn đề mắc lỗi vào chỗ trống:

+ Chọn tiếng thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống: (trung, chung) chung sức, trung thành, thủy chung, trung đại.

+ Điền các tiếng mãnh hoặc mảnh vào chỗ thích hợp: mỏng mảnh, dũng mãnh, mãnh liệt, mảnh trăng.

2. Soạn câu 2 trang 195 SGK Ngữ văn 7 đầy đủ

Phân biệt một số từ dễ nhầm lẫn như sau:

- Từ chỉ sự vật, hoạt động, trạng thái, đặc điểm, tính chất:

+ Các từ chỉ hoạt động, trạng thái bắt đầu bằng ch (chạy) hoặc bằng tr (trèo): chặn, chặt, chẻ, chở, chống, chôn, chăn, chắn, trách, tránh, tranh, tráo, trẩy, treo.

+ Các từ chỉ đặc điểm, tính chất có thanh hỏi (khỏe) hoặc thanh ngã (rõ): đỏ, dẻo, giả, lỏng, mảnh, phẳng, thoải, dễ, rũ, tình, trĩu, đẫm.

- Từ hoặc cụm từ dựa theo nghĩa và đặc điểm ngữ âm đã cho sẵn:

+ Trái nghĩa với chân thật là giả dối.

+ Đồng nghĩa với từ biệt là giã từ.

+ Dùng chày và cối làm cho giập, nát hoặc tróc lớp ngoài: giã.

3. Soạn câu 3 trang 196 SGK Ngữ văn 7 đầy đủ

Đặt câu phân biệt các từ chứa những tiếng dễ nhầm lẫn, ví dụ:

- Đặt câu để phân biệt với mỗi từ: giành, dành:

+ Chị ấy cố giành giật cho được món đồ không thuộc về mình.

+ Mẹ luôn dành cho em những điều tốt đẹp nhất.

- Đặt câu để phân biệt các từ: tắt, tắc:

+ Để phòng chống cháy nổ, mỗi người dân cần tắt điện khi ra khỏi nhà.

+ Ông ấy không may đã bị tắc nghẽn động mạch.

Ngày:31/10/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM