Soạn bài Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động Ngữ văn 7 đầy đủ

eLib xin gửi đến các em bài soạn Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động dưới đây nhằm giúp các em nắm được cách chuyển đổi của hai dạng câu này. Mời các em cùng tham khảo nhé!

Soạn bài Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động Ngữ văn 7 đầy đủ

1. Câu chủ động và câu bị động

1.1. Soạn câu 1 trang 57 SGK Ngữ văn 7 đầy đủ

Xác định chủ ngữ của mỗi câu sau:

a. Mọi người yêu mến em.

-> Chủ ngữ là: "Mọi người".

b. Em được mọi người yêu mến.

-> Chủ ngữ là: "Em".

1.2. Soạn câu 2 trang 57 SGK Ngữ văn 7 đầy đủ

Nhận xét chủ ngữ của hai câu văn đã cho:

a. Chủ ngữ "Mọi người" giúp người đọc hiểu được chủ ngữ này dùng để thể hiện hành động yêu mến của mọi người.

b. Chủ ngữ "Em" nhằm giúp người đọc nhận định được đối tượng được yêu mến.

2. Mục đích của việc chuyển đổi

2.1. Soạn câu 1 trang 57 SGK Ngữ văn 7 đầy đủ

Chọn câu điền vào chỗ trống một cách phù hợp trong đoạn văn đã cho dưới đây:

- Thủy phải xa lớp ta, theo mẹ về quê ngoại. Một tiếng "ồ" nổi lên kinh ngạc. Cả lớp sững sờ. Em tôi là chi đội trưởng, là "vua toán" của lớp từ mấy năm nay..., tin này chắc làm cho bạn bè xao xuyến.

(Theo Khánh Hoài)

a. Mọi người yêu mến em.

b. Em được mọi người yêu mến.

-> Trong văn bản trên thì chúng ta nên chọn câu (b) "Em được mọi người yêu mến" để điền vào chỗ trống trong đoạn văn.

2.2. Soạn câu 2 trang 57 SGK Ngữ văn 7 đầy đủ

- Chúng ta cần chọn câu bị động để điền vào đoạn văn trên bởi vì dựa vào đối tượng đươc nói đến trong cả đoạn văn. Cụ thể chúng ta thấy câu đứng trước câu cần lựa chọn, và cả đoạn văn đều đang nói về Thuỷ (em). Thuỷ (em) trong đoạn này là đối tượng mà hoạt động hướng vào (được nói đến) chứ không phải là chủ thể của hoạt động. Cho nên, điền vào vị trí dấu ba chấm phải là câu bị động "Em được mọi người yêu mến" thì mới đảm bảo mối liên kết giữa các câu trong mạch chung của đoạn.

3. Soạn câu luyện tập trang 58 SGK Ngữ văn 7 đầy đủ

- Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý. Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy. Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm.

(Hồ Chí Minh)

-> Câu bị động là: "Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy. Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm".

- Người đầu tiên chịu ảnh hưởng thơ Pháp rất đậm là Thế Lữ. Những bài thơ có tiếng của Thế Lữ ra đời từ đầu năm 1933 đến 1934. Giữa lúc người thanh niên Việt Nam bấy giờ ngập trong quá khí đến tận cổ thì Thế Lữ đưa về cho họ cái hương vị phương xa. Tác giả “Mấy vần thơ” liền được tôn làm đương thời đệ nhất thi sĩ.

(Theo Hoài Thanh)

-> Câu bị động là: "Người đầu tiên chịu ảnh hưởng của thơ Pháp rất đậm là Thế Lữ; Tác giả "Mấy vần thơ" liền được tôn làm đương thời đệ nhất thi sĩ".

Ngày:28/12/2020 Chia sẻ bởi:ngan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM