Soạn bài Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu Ngữ văn 7 đầy đủ

Tài liệu dưới đây nhằm giúp các em biết cách dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu. Hy vọng rằng tài liệu này sẽ giúp các em tiếp thu bài khi đến lớp một cách thật tốt. Mời các em cùng tham khảo nhé!

Soạn bài Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu Ngữ văn 7 đầy đủ

1. Soạn câu 1 trang 68 SGK Ngữ văn 7 đầy đủ

Văn chương gây cho ta những tình cảm ta không có, luyện những tình cảm ta sẵn có [...].

(Hoài Thanh)

Những cụm danh từ có trong câu văn đã cho là:

(1) "Những tình cảm ta không có".

(2) "Những tình cảm ta sẵn có".

2. Soạn câu 2 trang 68 SGK Ngữ văn 7 đầy đủ

Phân tích cấu tạo của những cụm danh từ vừa tìm được:

- Nhận thấy rằng cả hai cụm từ đã cho đều có cụm danh từ trung tâm rõ ràng.

- Định ngữ chỉ lượng đứng trước trung tâm là "những".

- Định ngữ đứng sau trung tâm là các chủ - vị.

3. Soạn câu 3 trang 68 SGK Ngữ văn 7 đầy đủ

Nêu vai trò của thành phần câu trong những ngữ liệu đã cho dưới đây:

a. Chị Ba đến khiến tôi rất vui và vững tâm.

(Bùi Đức Ái)

-> Cụm từ "Chị Ba đến" (vai trò chủ ngữ trong câu).

b. Khi bắt đầu kháng chiến, nhân dân ta tinh thần rất hăng hái.

(Hồ Chí Minh)

-> Cụm từ "Tinh thần rất hăng hái" (vai trò vị ngữ trong câu).

c. Chúng ta có thể nói rằng trời sinh lá sen để bao bọc cốm, cũng như trời sinh cốm nằm ủ trong lá sen.

(Thạch Lam)

-> Cụm từ "trời sinh lá sen để bao bọc cốm, cũng như trời sinh cốm nằm ủ trong lá sen" (vai trò bổ ngữ trong câu).

d. Nói cho đúng thì phẩm giá của tiếng Việt chỉ mới thật sự được xác định và đảm bảo từ ngày Cách mạng tháng Tám thành công.

(Đặng Thai Mai)

-> Cụm từ "từ ngày Cách mạng tháng 8 thành công" (vai trò định ngữ trong câu).

4. Soạn câu luyện tập trang 69 SGK Ngữ văn 7 đầy đủ

Nêu vai trò của thành phần câu trong những ngữ liệu đã cho dưới đây:

a. Đợi đến lúc vừa nhất, mà chỉ riêng những người chuyên môn mới định được, người ta gặt mang về.

(Thạch Lam)

-> Cụm chủ - vị làm định ngữ là: "Chỉ riêng những người chuyên môn mới định được".

b. Trung đội trưởng Bính khuôn mặt đầy đặn.

(Trần Đăng)

-> Cụm chủ - vị làm vị ngữ là: "khuôn mặt đầy đặn".

c. Khi các cô gái Vòng đỗ gánh, giở từng lớp lá sen, chúng ta thấy hiện ra từng lá cốm, sạch sẽ và tinh khiết, không có mảy may một chút bụi nào.

(Thạch Lam)

-> Cụm chủ - vị làm định ngữ là: "Các cô gái làng Vòng đỗ gánh".

d. Bỗng một bàn tay đập vào vai khiến hắn giật mình.

(Nam Cao)

-> Cụm chủ - vị làm chủ ngữ là: "một bàn tay đập vào vai".

Ngày:28/12/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết Trịnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM