Soạn bài Chương trình địa phương (phần tiếng Việt) Ngữ văn 7 tóm tắt

Nội dung bài soạn dưới đây nhằm giúp các em có kĩ năng nhận diện và phân tích những lỗi sai về cách phát âm, chính tả thường gặp trong văn nói và văn viết. Mời các em cùng tham khảo nhé!

Soạn bài Chương trình địa phương (phần tiếng Việt) Ngữ văn 7 tóm tắt

1. Soạn câu 1 trang 195 SGK Ngữ văn 7 tóm tắt

Có thể điền những từ thích hợp như sau:

- Điền một chữ cái, một dấu thanh hoặc một vần vào chỗ trống:

+ Điền X hoặc S vào chỗ trống: xử lí, sử dụng, giả sử, xét xử.

+ Điền dấu hỏi hoặc dấu ngã trên những chữ được in đậm: tiêu sử, tiêu trừ, tiêu thuyết, tuần tiêu.

- Điền một tiếng hoặc một từ chứa âm, vấn đề mắc lỗi vào chỗ trống:

+ Chọn tiếng thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống: (trung, chung) chung sức, trung thành, thủy chung, trung đại.

+ Điền các tiếng mãnh hoặc mảnh vào chỗ thích hợp: mỏng mảnh, dũng mãnh, mãnh liệt, mảnh trăng.

2. Soạn câu 2 trang 195 SGK Ngữ văn 7 tóm tắt

Cách phân biệt những từ dễ nhầm khi sử dụng như sau:

- Từ chỉ sự vật, hoạt động, trạng thái, đặc điểm, tính chất:

+ Từ chỉ hoạt động, trạng thái bắt đầu bằng ch (chạy) hoặc bằng tr (trèo): chặn, chặt, chẻ, chở, chống, chôn, chăn, chắn, trách, tránh, tranh, tráo, trẩy, treo.

+ Từ chỉ đặc điểm, tính chất có thanh hỏi (khỏe) hoặc thanh ngã (rõ): đỏ, dẻo, giả, lỏng, mảnh, phẳng, thoải, dễ, rũ, tình, trĩu, đẫm.

- Từ hoặc cụm từ dựa theo nghĩa và đặc điểm ngữ âm đã cho sẵn:

+ Trái nghĩa với chân thật là giả dối.

+ Đồng nghĩa với từ biệt là giã từ.

+ Dùng chày và cối làm cho giập, nát hoặc tróc lớp ngoài: giã.

3. Soạn câu 3 trang 196 SGK Ngữ văn 7 tóm tắt

Đặt câu để phân biệt một số từ ngữ dễ nhầm như sau:

- Đặt câu để phân biệt với mỗi từ: giành, dành:

+ Siêu thị đang giảm giá nên người ta cố tranh giành để mua đồ dùng trong nhà.

+ Quả cam ngọt nhất tôi dành cho cháu.

- Đặt câu để phân biệt các từ: tắt, tắc:

+ Học sinh cần có ý thức tắt nước sau khi sử dụng.

+ Hôm nay trời mưa nên đường Nguyễn Trãi bị tắc rất lâu.

Ngày:31/10/2020 Chia sẻ bởi:Oanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM