Bài giảng Marketing căn bản

Bài giảng môn Lý thuyết tài chính tiền tệ sẽ giúp các bạn ôn tập nắm chắc kiến thức cơ bản, những lý luận chung về marketing, hệ thống thông tin và nghiên cứu về môi trường marketing, hành vi khách hàng, lựa chọn thị trường, sản phẩm, giá cả, kênh phân phối... đảm bảo các bạn vừa học tập tốt cũng như vận dụng kiến thức vào thực tế được hiệu quả. Mời các bạn cùng eLib tham khảo nội dung chi tiết bài giảng.

Bài giảng Marketing căn bản

Marketing là quá trình làm việc với thị trường để thực hiện các cuộc trao đổi nhằm thỏa mãn nhu cầu và mong muốn của con người 

Marketing là một dạng hoạt động của con người nhằm thoả mãn các nhu cầu và mong muốn thông qua trao đổi

  • “Mục tiêu của Marketing là biết và hiểu người tiêu dùng rõ đến mức mà hàng hóa và dịch vụ tự phù hợp với họ và làm cho họ sẵn sàng mua chúng.” (Philip Kotler) 
  • “Mục tiêu của Marketing là làm cho sản phẩm của mình phù hợp với khách hàng mục tiêu thông qua hiểu biết họ để cho sản phẩm tự nó bán lấy nó.” (Drucker)

Khái niệm: “Quản trị Marketing là phân tích, lập kế hoạch, thực hiện và kiểm tra việc thi hành các biện pháp nhằm thiết lập, củng cố và duy trì những cuộc trao đổi có lợi với những người mua đã được lựa chọn để đạt được những mục tiêu đã định của doanh nghiệp” (Philips Kotler)  

Bản chất: Quản trị Marketing liên quan trực tiếp đến:

  • Gợi mở và điều hòa nhu cầu khách hàng
  • Phát hiện những thay đổi tăng hoặc giảm mức cầu 
  • Chủ động đưa ra các biện pháp để tác động lên mức độ, thời gian và tính chất nhu cầu sao cho có thể đạt được mục tiêu của DN 
  • Kiểm tra thực hiện các chiến lược, kế hoạch và biện pháp Marketing

Quản trị Marketing ≈ phương pháp (triết lý) quản trị doanh nghiệp hướng ra thị trường

Mục tiêu nghiên cứu Marketing căn bản

  • Giới thiệu khái quát về marketing và tìm hiểu những khái niệm nền tảng của marketing 
  • Xem xét quy trình marketing và những ứng dụng quản trị marketing trong hoạt động kinh doanh 

Bài giảng Marketing căn bản có nội dung gồm 10 chương:

Chương 1: Tổng quan về marketing

Chương 2: Hệ thống thông tin và nghiên cứu marketing

Chương 3: Môi trường marketing

Chương 4: Hành vi khách hàng

Chương 5: Phân đoạn, Lựa chọn thị trường mục tiêu và Định vị

Chương 6: Xây dựng chiến lược và kế hoạch marketing

Chương 7: Quyết định về sản phẩm

Chương 8: Quyết định về giá cả

Chương 9: Quyết định về kênh phân phối

Chương 10: Quyết định về truyền thông marketing 

Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Bài giảng môn Marketing căn bản!

Ngày:19/11/2020 Chia sẻ bởi:Denni Trần

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM