Giáo trình Kinh tế vi mô

Kinh tế vi mô là một trong những môn quan trọng của nghành kinh tế và cũng là môn học lý thú đối với những ai quan tâm đến các hoạt động kinh tế. Sự hiểu biết đầy đủ về kinh tế học vi mô có tầm quan trọng đối với việc ra quyết định quản lý. Dưới đây là một số giáo trình Kinh tế vi mô được sử dụng trong hệ thống giáo dục hiện nay, mời các bạn cùng tham khảo.

Giáo trình Kinh tế vi mô

1. Giáo trình Kinh tế vi mô - NXB ĐHQG HCM

Cuốn giáo trình Kinh tế học vi mô sẽ cung cấp phương pháp phân tích về lý thuyết kinh tế vi mô một cách rõ ràng, tập trung nhấn mạnh vào tính thích hợp và ứng dụng cả cho việc đề ra các quyết định về quản lý và việc đề ra các chính sách cộng đồng. Việc nhấn mạnh ứng dụng này sẽ được hoàn thiện bằng việc phân tích nhu cầu, chi phí, hiệu quả sản xuất, xây dựng các chiến lược giá cả, các quyết định đầu tư và sản xuất, phân tích thị trường có tính cạnh tranh và sự tác động qua lại có tính chiến lược giữa các doanh nghiệp.

Nội dung kinh tế học vi mô là toàn diện và cập nhật, tác giả trình bày vấn đề một cách rõ ràng và dễ hiểu, đầy tính sinh động và liên hệ nhau. Việc nghiên cứu kinh tế học vi mô sẽ trở nên thú vị và hấp dẫn bởi tính thích hợp và hữu dụng của môn học.

Nội dung chính của giáo trình gồm 10 chương:

Chương 1. Kinh tế học và nền kinh tế

Chương 2. Kinh tế học vi mô và thị trường

Chương 3. Cung, cầu và thị trường sản phẩm

Chương 4. Lý thuyết về sự lựa chọn của người tiêu dùng

Chương 5. Doanh nghiệp và hoạt động sản xuất

Chương 6. Các chi phí và sản lượng

Chương 7. Thị trường cạnh tranh hoàn hảo và độc quyền thuần túy

Chương 8. Thị trường cạnh tranh không hoàn hảo

Chương 9. Thị trường các yếu tố sản xuất

Chương 10. Lý thuyết trò chơi và chiến lược cạnh tranh.

Link xem sách: Tại đây

2. Giáo trình Kinh tế vi mô I - Học viện tài chính

“Giáo trình Kinh tế vi mô 1” thiết kế với thời lượng 3 tín chỉ làm tài liệu giảng dạy cho sinh viên ngành kinh tế của Học viện Tài chính. Với mục tiêu là nghiên cứu những vấn đề cơ bản nhất về nguyên lý của kinh tế học vi mô, thông qua phương pháp nghiên cứu thích hợp, giáo trình đảm bảo được những vấn đề cốt lõi, hiện đại, phù hợp với chương trình đào tạo ngành kinh tế do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Giáo trình hoàn thành và được sử  dụng trong học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học sẽ giúp cho sinh viên chuyên ngành kinh tế năm bắt được những nội dung lý thuyết cơ bản của kinh tế học nhất là kinh tế học vi mô và các vấn đề chính sách liên quan đến hoạt động của từng thị trường, giải thích được một số vấn đề kinh tế cụ thể mà thực tiễn đặt ra.

Trong quá trình biên soạn, tập thể tác giả đã bám sát nội dung chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời tham khảo nhiều tài liệu, giáo trình kinh tế học vi mô trong và ngoài nước đang được sử  dụng rộng rãi hiện nay.

Nội dung giáo trình được thiết kế thành 8 chương, cụ thể:

Chương 1: Nền kinh tế và Kinh tế học

Chương 2: Những vấn đề cơ bản về cung và cầu

Chương 3: Co giãn cung cầu và chính sách của Chính phủ

Chương 4: Lý thuyết về hành vi người tiêu dùng

Chương 5: Lý thuyết về hành vi của hang kinh doanh

Chương 6: Cấu trúc thị trường sản phẩm

Chương 7: Thị trường yếu tố sản xuất cạnh tranh

Chương 8: Vai trò của Chính phủ trong nền kinh tế thị trường

Link xem sách: Tại đây

3. Giáo trình Kinh tế vi mô nâng cao - NXB Đại học Quốc gia TP.HCM

Nội dung của cuốn sách là tiếp tục các kiến thức của môn vi mô cơ bản: phân tích hiệu quả của thị trường cạnh tranh, phân tích việc ứng dụng lý thuyết lựa chọn của người tiêu dùng trong việc giải thích các hiện tượng kinh tế, …

Cuốn sách gồm 7 chương, trong đó,

Chương 1: Phân tích hiệu quả của thị trường cạnh tranh, chứng minh rằng bất kỳ sự can thiệp nào của nhà nước như đánh thuế, trợ cấp, thuế và hạn ngạch xuất nhập khẩu… vào thị trường cạnh tranh sẽ làm cho phúc lợi xã hội giảm.

Chương 2: Tập trung phân tích vào việc ứng dụng lý thuyết lựa chọn của người tiêu dùng trong việc giải thích các hiện tượng kinh tế như tại sao người tiêu dùng lại lựa chọn trợ cấp bằng tiền mặt, đường cung lao động có dạng chữ U nằm ngang…

Chương 3: Cung cấp cơ sở lý thuyết và giúp sinh viên hiểu được điều kiện áp dụng và lợi ích của các chính sách phân biệt giá và định giá trong điều kiện có sức mạnh thị trường được sử dụng rộng rãi trong thực tế như ở các dịch vụ viễn thông, điện lực, hàng không,…

Chương 4: Bàn về lĩnh vực lý thuyết trò chơi, việc đưa ra những quyết định quan trọng có tính đến phản ứng của các đối thủ cạnh tranh.

Chương 5: Phân tích cân bằng tổng thể, trong đó có xét đến sự tương tác giữa các thị trường liên quan; phân tích các điều kiện cần thiết để một nền kinh tế đạt hiệu quả, và giải thích tại sao thị trường cạnh tranh hoàn hảo lại hiệu quả.

Chương 6: Nghiên cứu một nguyên nhân quan trọng dẫn đến thất bại của thị trường, đó là thông tin bất cân xứng. Lý thuyết chỉ ra rằng, khi một số tác nhân kinh tế có được nhiều thông tin hơn các người khác tham gia giao dịch thì thị trường có thể phân bổ nguồn lực một cách hiệu quả, hoặc thậm chí không tồn tại.

Chương 7: Sẽ bàn về hai trường hợp thất bại khác của thị trường, đó là các ngoại tác và hàng hóa công. Các giải pháp sẽ được đưa ra để giảm mức độ thất bại của thị trường thông qua thương lượng tư nhân hoặc sự can thiệp của nhà nước.

Link xem sách: Tại đây

4. Giáo trình Kinh tế học vi mô - NXB Giáo dục

Kinh tế là một lĩnh vực vô cùng phong phú, tuy nhiên để giúp các sinh viên kinh tế dể dàng tìm hiểu trong từng lĩnh vực chuyên môn thì sinh viên phải được học kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô trước khi nghiên cứu các môn chuyên nghành tiếp theo. Hai môn học này sẽ làm nền tảng cho các môn kinh tế ứng dụng và kinh tế kinh doanh sau này.

Kinh tế học vi mô là một trong những môn quan trọng của nghành kinh tế và cũng là môn học lý thú đối với những ai quan tâm đến các hoạt động kinh tế. Sự hiểu biết đầy đủ về kinh tế học vi mô có tầm quan trọng đối với việc ra quyết định quản lý, và thấu hiểu các chính sách kinh tế vĩ mô của chính phủ. Môn học kinh tế vi mô chỉ đề cập đến các đơn vị kinh tế riêng lẻ.

Nó là một môn kinh tế học cơ bản cung cấp cho sinh viên những kiến thức đại cương về lý luận và phương pháp kinh tế cho các môn về quản trị doanh nghiệp, là khoa học về sự lựa chọn để giải quyết ba vấn đề cơ bản của một doanh nghiệp: sản xuất cái gì? sản xuất như thế nào và sản xuất cho ai? Môn học khởi đầu sự nghiên cứu những cơ sở của cung cầu, vấn đề tiêu dùng cá nhân, đặc tính cầu cá nhân từ đó suy ra cầu thị trường.

Nội dung tiếp theo là nghiên cứu về đặc điểm của sản xuất, chi phí và lợi nhuận.Các chọn lựa tối ưu hoá của doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh, thị trường cạnh tranh không hoàn hảo và thị trường độc quyền. Phần cuối sẽ giới thiệu những vấn đề thất bại của thị trường, thông tin và vai trò của chính phủ. Đây là tài liệu giảng dạy tương đối đầy đủ nhằm giúp sinh viên kinh tế tham khảo trong khi hoc kinh tế vi mô, riêng đối với những sinh viên nghành nông nghiệp có thế chỉ chú trọng 6 chương đầu của giáo trình, những chương sau có thể tham khảo để hiểu khái quát về kinh tế vi mô. Tài liệu giảng dạy này chủ yếu dựa vào sách: Kinh tế vi mô – Lê Bảo Lâm, Trường đại học Kinh tế TP. HCM. và nhiều giáo trình kinh tế vi mô có liên quan của các tác giả khác.

Link xem sách: Tại đây

5. Kinh tế học vi mô - NXB Cengage

NXB Cengage Learning là một trong những Nhà xuất bản lớn hàng đầu trên thế giới có trụ sở chính tại Mỹ và tại khu vực Châu Á có 11 trụ sở tại các nước khác nhau, cung cấp các thể loại sách phục vụ cho việc học tập, giảng dạy và nghiên cứu cho các cá nhân, các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu, các doanh nghiệp và thư viện trên toàn thế giới.

Theo xu hướng đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục Đại học Việt Nam hiện nay và phục vụ cho đề án quốc tế hóa các chương trình đào tạo kinh tế sang hướng tiên tiến để nhanh chóng ngang bằng trình độ khu vực và tiệm cận với giáo dục đại học trên thế giới, một trong những đổi mới để phù hợp với xu thế này là lựa chọn các giáo trình tốt nhất của các NXB nổi tiếng trên thế giới để chuyển ngữ sang tiếng Việt nhằm phục vụ cho việc học của sinh viên được dể dàng hơn, Công ty Cổ phần phát hành sách Tp.HCM – FAHASA đã phối hợp với NXB NXB Cengage Learning và đội ngũ giảng viên khoa Kinh tế Trường Đại học Kinh tế TP.HCM – một trong 16 trường trọng điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo - tổ chức dịch quyển Kinh tế họccủa Tác giả N.Gregory Mankiw cho hai phiên bản Kinh tế học vi mô và Kinh tế học vĩ mô ra Tiếng Việt để phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu của giảng viên và sinh viên khoa Kinh tế của các Trường Đại học trên cả nước. Sau khi được biên dịch bởi đội ngủ giảng viên Trường ĐH Kinh tế Tp.HCM, NXB Cengage đã tổ chức biên tập và in ấn tại Singapore, bản quyền của 2 quyển sách này thuộc NXB Cengage Learning sách do Công ty FAHASA nhập khẩu và phân phối độc quyền tại Việt Nam.

N.Gregory Mankiw là giáo sư kinh tế Đại học Harvard. Ông có rất nhiều bài viết và thường xuyên tham gia các chương trình tranh luận về học thuật cũng như các chính sách về kinh tế. Là một trong 25 Nhà kinh tế học nổi tiếng trên thế giới và sách Kinh tế họccủa ông đã và đang được nhiều trường Đại học trên thế giới sử dụng. Ông cũng là tác giả của giáo trình Kinh tế Vĩ mô trình độ trung cấp bán chạy nhất (Nhà xuất bản Worth). Bên cạnh việc giảng dạy, nghiên cứu và viết lách, Giáo sư Mankiw còn là thành viên nghiên cứu của Ban Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia, thành viên tư vấn cho Văn phòng Ngân sách Quốc hội, Cục Dự trữ Liên bang khu vực Boston và New York, thành viên Hội đồng phát triển khảo thí ETS - chương trình dự bị đại học nâng cao chuyên ngành kinh tế. Từ 2003 đến 2005 ông là chủ tịch Hội đồng Tư vấn Kinh tế cho Tổng thống Hoa Kỳ.

Đây là lần đầu tiên cuốn sách Kinh tế học của Tác giả N.Gregory Mankiw được dịch sang Tiếng Việt và phát hành tại Việt Nam. Về nội dung 2 cuốn sách, với các khái niệm phổ biến và khái quát nhất về kinh tế vi mô và vĩ mô cũng như những giải thích về các cơ chế hoạt động của nền kinh tế, bộ giáo trình bao gồm 16 phần cung cấp cho người đọc các kiến thức khá toàn diện và chuyên sâu về các nguyên lý kinh tế học như các lý thuyết cổ điển, các lý thuyết về phát triển: nền kinh tế trong dài hạn, các lý thuyết về vòng tròn kinh tế: nền kinh tế trong ngắn hạn, các yếu tố vi mô ẩn sau kinh tế vĩ mô, các tranh luận về chính sách vĩ mô… Tất cả đều được giải thích và đánh giá bởi một vị giáo sư kinh tế hàng đầu trên thế giới. Các khái niệm trong sách được định nghĩa rất rõ ràng, dễ nắm bắt, dễ hiểu, có tóm tắt các chương tạo điều kiện tốt nhất cho việc ôn tập. Các ví dụ sinh động, gắn liền với thực tế, có độ cập nhật phù hợp với đề cương giảng dạy kinh tế học không chỉ của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM mà cả các trường đại học khác tại Việt Nam trong khối kinh tế và quản trị. Ngoài ra bộ giáo trình này còn có ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, phần tóm tắt bài giảng và phẩn trình chiếu Power point cho từng chương, phục vụ tốt cho việc thực hành và giảng dạy của sinh viên và giảng viên. Hy vọng bộ giáo trình Kinh tế học vi mô và Kinh tế học vĩ mô của N.Gregory Mankiw bản tiếng Việt sẽ cung cấp cho giảng viên và sinh viên Việt Nam những tài liệu kinh tế hiệu quả và hiện đại nhằm phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập được tốt hơn.

Link xem sách: Tại đây

  • Tham khảo thêm

Ngày:07/01/2021 Chia sẻ bởi:Hoang Oanh Nguyen

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM