Giải bài tập SGK Tin học 6 Bài 13: Làm quen với soạn thảo văn bản

Để giúp các em rèn luyện kĩ năng trả lời các câu hỏi liên quan đến bài 13 môn Tin học 6 chúng tôi đã biên soạn và tổng hợp nội dung giải bài tập SGK bên dưới đây. Mời các em cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Giải bài tập SGK Tin học 6 Bài 13: Làm quen với soạn thảo văn bản

1. Giải bài 1 trang 67 SGK Tin học 6

Hãy liệt kê một số hoạt động hằng ngày của em có liên quan đến soạn thảo văn bản.

Phương pháp giải

Dựa vào nội dung mục 1 trang 63 SGK Tin học 6 để phân tích và trả lời câu hỏi.

Hướng dẫn giải

Một số hoạt động hằng ngày của em có liên quan đến soạn thảo văn bản: Viết thư, làm bài tập, ghi chép tài liệu, viết đơn, viết Email, viết truyện,…

2. Giải bài 2 trang 68 SGK Tin học 6

Hãy nêu cách khởi động phần mềm soạn thảo văn bản Word nhanh nhất?

Phương pháp giải

Dựa vào nội dung mục 2 trang 63, 64 SGK Tin học 6 để phân tích và trả lời câu hỏi.

Hướng dẫn giải

Có 2 cách khởi động phần mềm soạn thảo văn bản Word:

Cách 1: Nháy đúp chuột lên biểu tượng  của Word trên màn hình nền.

Cách 2: Nháy nút Start, trỏ chuột vào All Prorrams và chọn Microsoft Word.

3. Giải bài 3 trang 68 SGK Tin học 6

Liệt kê một số thành phần cơ bản có trên cửa sổ của Word.

Phương pháp giải

Từ nội dung các kiến thức được trình bày ở mục 3 trang 64 để phân tích và trả lời.

Hướng dẫn giải

Một số thành phần cơ bản có trên cửa sổ của Word:

- Các đối tượng chính nhìn thấy trên màn hình MS Word.

- Các bảng chọn (Menu Bar).

- Các nút lệnh.

- Thanh công cụ chuẩn (Standar).

- Thanh định dạng (Formating).

- Vùng soạn thảo (Text area).

- Thanh cuốn ngang, dọc (Scroll bar).

4. Giải bài 4 trang 68 SGK Tin học 6

Điền đúng vào các vùng trống trong các câu sau đây:

…………gồm các lệnh được sắp xếp theo từng nhóm.

Hàng liệt kê các bảng chọn được gọi là………..

Thanh công cụ gồm các…………..

Nút lệnh giúp truy cập nhanh tới…………..

Phương pháp giải

Từ các kiến thức đã học và nội dung được trình bày ở trang 66 SGK Tin học 6 đề phân tích và điền từ còn thiêu vào chố trống.

Hướng dẫn giải

Bảng chọn gồm các lệnh được sắp xếp theo từng nhóm.

Hàng liệt kê các bảng chọn được gọi là thanh bảng chọn.

Thanh công cụ gồm các nút lệnh.

Nút lệnh giúp truy cập nhanh tới lệnh cần dùng.

5. Giải bài 5 trang 68 SGK Tin học 6

Đánh dấu các lựa chọn đúng trong các câu sau đây:

1. Để mở văn bản đã được lưu trên máy tính, em sử dụng nút lệnh nào?

a. Save

b. New 

c. Open 

d. Copy 

2. Để lưu văn bản trên máy tính, em sử dụng nút lệnh

a. Save 

b. New 

c. Open 

d. Copy 

3. Để mở văn bản mới, em sử dụng nút lệnh

a. Save 

b. New 

c. Open 

d. Copy 

Phương pháp giải

Dựa vào kiến thức mục 4, mục 5 SGK Tin học trang 66 để trả lời.

Hướng dẫn giải

1. c

2. a

3. b

6. Giải bài 6 trang 68 SGK Tin học 6

Em đang soạn thảo một văn bản đã được lưu trước đó. Em gõ thêm được một số nội dung và bất ngờ nguồn điện bị mất. Khi có điện và mở lại văn bản đó, nội dung em vừa thêm có trong văn bản không? Vì sao?

Phương pháp giải

Dựa vào nội dung mục 5 trang 66 SGK Tin học 6 để phân tích và trả lời

Hướng dẫn giải

Khi có điện và mở lại văn bản đó, nội dung em vừa thêm không có trong văn bản vì em chưa thực hiện thao tác lưu đoạn văn bản gõ thêm vào.

Ngày:30/08/2020 Chia sẻ bởi:Minh Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM