Giải bài tập SGK Tin học 6 Bài 17: Định dạng đoạn văn bản

Từ nội dung giải bài tập SGK trang 91 môn Tin học 6 được biên soạn và tổng hợp dưới đây sẽ giúp các em rèn luyện kĩ năng trả lời các câu hỏi liên quan đến bài học. Thông qua đó các em sẽ dễ dàng nắm bắt nội dung trọng tâm đã học hơn. Mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập SGK Tin học 6 Bài 17: Định dạng đoạn văn bản

1. Giải bài 1 trang 91 SGK Tin học 6

Khi thực hiện lệnh định dạng cho một đoạn văn bản chúng ta có cần chọn cả đoạn văn bản hay không?

Phương pháp giải

Dựa vào nội dung mục 1 SGK Tin học 6 trang 88 để phân tích và trả lời.

Hướng dẫn giải

Khi thực hiện lệnh định dạng cho một đoạn văn bản chúng ta không cần chọn cả đoạn văn bản, chúng ta chỉ cần đặt con trỏ soạn thảo vào đoạn văn bản cần định dạng.

2. Giải bài 2 trang 91 SGK Tin học 6

Hãy điền tác dụng định dạng đoạn văn bản của các nút lệnh sau đây:

Nút  dùng để…………………..

Nút  dùng để…………………..

Nút  dùng để…………………..

Phương pháp giải

Dựa vào nội dung mục 1 SGK Tin học 6 trang 88 để phân tích và trả lời.

Hướng dẫn giải

Nút  dùng để căn thẳng lề trái

Nút  dùng để căn thẳng hai lề

Nút  dùng để căn giữa

3. Giải bài 3 trang 91 SGK Tin học 6

Hãy liệt kê một số tham số định dạng đoạn văn bản.

Phương pháp giải

Dựa vào nội dung mục 2 SGK Tin học 6 trang 89 để phân tích và trả lời.

Hướng dẫn giải

Một số tham số định dạng đoạn văn bản:

- Căn lề

- Khoảng cách dòng trong đoạn văn

- Thay đổi lề cả đoạn văn

4. Giải bài 4 trang 91 SGK Tin học 6

Muốn thụt lề dòng đầu tiên của đoạn văn bản, ta phải làm thế nào?

Phương pháp giải

Dựa vào nội dung mục 2 SGK Tin học 6 trang 89 để phân tích và trả lời.

Hướng dẫn giải

Muốn thụt lề dòng đầu tiên của đoạn văn bản, ta thực hiện các thao tác:

- Chọn đoạn văn bản cần định dạng

- Mở bảng chọn Format → chọn lệnh Paragraph → xuất hiện hộp thoại Paragraph

- Trong mục  Indentation, phần Special chọn first line để thụt lề dòng đầu tiên của đoạn văn bản.

5. Giải bài 5 trang 91 SGK Tin học 6

Khoảng cách giữa hai đoạn văn bản liền nhau được xác định bởi các tham số nào của đoạn văn bản?

Phương pháp giải

Từ nội dung mục 2 SGK Tin học 6 trang 89 và các kiến thức đã học để phân tích và trả lời.

Hướng dẫn giải

Khoảng cách giữa hai đoạn văn bản liền nhau được xác định bởi các tham số:

- Khoảng cách đến đoạn văn trên

- Khoảng cách đến đoạn văn dưới

6. Giải bài 6 trang 91 SGK Tin học 6

Em chỉ chọn một phần của đoạn văn bản và thực hiện một lệnh định dạng đoạn văn. Lệnh có tác dụng đối với toàn bộ đoạn văn bản được không?

Phương pháp giải

Dựa vào nội dung mục 2 trang 89 SGK Tin học 6 để phân tích và trả lời.

Hướng dẫn giải

Em chỉ chọn một phần của đoạn văn bản và thực hiện một lệnh định dạng đoạn văn. Lệnh có tác dụng đối với toàn bộ đoạn văn bản.

Ngày:30/08/2020 Chia sẻ bởi:Phuong

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM