Giải bài tập SGK Tin học 6 Bài 15: Chỉnh sửa văn bản

Để giúp các em học tập thật tốt môn Tin học 6 chúng tôi xin giới thiệu đến các em học sinh nội dung giải bài tập SGK trang 81, tài liệu này sẽ giúp các em rèn luyện kĩ năng trả lời các câu hỏi liên quan đến bài 15, thông qua đó các em sẽ dễ dàng nắm bắt nội dung trọng tâm đã học hơn. Mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập SGK Tin học 6 Bài 15: Chỉnh sửa văn bản

1. Giải bài 1 trang 81 SGK Tin học 6

Nêu sự giống nhau và khác nhau về chức năng của phím Backspace và phím Delete trong soạn thảo văn bản.

Phương pháp giải

Dựa vào nội dung kiến thức mục 1 trang 78 SGK Tin học 6 để phân tích và trả lời.

Hướng dẫn giải

- Giống nhau: Phím Backspace và phím Delete đều dùng để xoá kí tự

- Khác nhau:

+ Phím Backspace dùng để xoá kí tự bên trái con trỏ soạn thảo.

+ Phím Delete dùng để xoá kí tự bên phải con trỏ soạn thảo.

2. Giải bài 2 trang 81 SGK Tin học 6

Hãy nêu tác dụng của các lệnh Copy, Cut, Paste.

Phương pháp giải

Từ các kiến thức đã được học ở mục 3, 4 trang 79 và 80 SGK Tin học 6 để trả lời.

Hướng dẫn giải

Tác dụng của các lệnh Copy, Cut, Paste:

Copy: Chép đoạn văn bản đang chọn vào bộ nhớ đệm Clipboard.

Cut: Chuyển đoạn văn bản đang chọn vào bộ nhớ đệm Clipboard.

Paste: Chèn (dán) nội dung được lưu trong Clipboard vào vị trí con trỏ soạn thảo.

3. Giải bài 3 trang 81 SGK Tin học 6

Thực hiện các thao tác sau đây và cho nhận xét về kết quả:

- Nháy đúp chuột trên một từ.

- Nhấn giữ phím Ctrl và nháy (hay nháy đúp) chuột trên một câu.

- Đưa con trỏ chuột sang lề trái văn bản đến khi con trỏ có dạng  và nháy chuột; nháy đúp chuột; nháy chuột liên tiếp 3 lần.

Phương pháp giải

Từ nội dung các kiến thức đã được học ở mục 3, 4 trang 79 và 80 SGK Tin học 6 để trả lời.

Hướng dẫn giải

Nháy đúp chuột trên một từ → Chọn 1 từ

Nhấn giữ phím Ctrl và nháy chuột trên một câu → Chọn một câu

Nhấn giữ phím Ctrl và nháy đúp chuột trên một câu →  Chọn một từ

Đưa con trỏ chuột sang lề trái văn bản đến khi con trỏ có dạng và nháy chuột → Chọn một dòng

Đưa con trỏ chuột sang lề trái văn bản đến khi con trỏ có dạng và nháy đúp chuột → Chọn một đoạn

Đưa con trỏ chuột sang lề trái văn bản đến khi con trỏ có dạng và nháy chuột liên tiếp 3 lần → Chọn toàn bộ văn bản

4. Giải bài 4 trang 81 Tin học 6

Cho biết tên và ý nghĩa tương ứng của các nút lệnh sau.

Phương pháp giải

Dựa vào nội dung mục 4 trang 90 SGK Tin học 6 để phân tích và trả lời.

Hướng dẫn giải

 New → Mở văn bản mới

 Open → Mở văn bản đã có sẵn

 Save → Lưu văn bản

 Print → In văn bản

 Cut → Di chuyển văn bản

 Copy → Sao chép văn bản

 Paste → Dán (Chèn) văn bản

 Undo → Phục hồi văn bản

5. Giải bài 5 trang 81 SGK Tin học 6

Em có thể khôi phục (Undo) được bao nhiêu thao tác trước đó?

a. Chỉ được một thao tác

b. 16 thao tác

c. Nhiều hơn 16 thao tác

Phương pháp giải

Dựa vào nội dung mục 4 trang 90 SGK Tin học 6 để phân tích từng nhận định và trả lời.

Hướng dẫn giải

Có thể khôi phục (Undo) được nhiều hơn 16 thao tác trước đó.

Đáp án đúng là đáp án c

Ngày:30/08/2020 Chia sẻ bởi:Nhi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM