Giải bài tập SGK Tin học 6 Bài 11: Tổ chức thông tin trong máy tính

Hướng dẫn giải bài tập SGK trang 47 môn Tin học 6 Bài 11 được eLib biên soạn và tổng hợp dưới đây gồm các câu hỏi có phương pháp và hướng dẫn giải cụ thể, chi tiết. Mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập SGK Tin học 6 Bài 11: Tổ chức thông tin trong máy tính

1. Giải bài 1 trang 47 SGK Tin học 6

Trong các câu sau, những của nào đúng?

(A) Thư mục có thể chứa tệp tin

(B) Tệp tin có thể chứa trong các tệp tin khác

(C) Thư mục có thể chứa các thư mục con

(D) Tệp tin luôn chứa các thư mục con

Phương pháp giải

Từ các kiến thức đã học và nội dung mục 1, 2 được trình bày ở trang 44, 45 SGK Tin học 6 để phân tích từng nhận định và đưa ra lựa chọn đúng, sai.

Hướng dẫn giải

Những câu đúng là:

(A) Thư mục có thể chứa tệp tin

(C) Thư mục có thể chứa các thư mục con

2. Giải bài 2 trang 47 SGK Tin học 6

Một thư mục có thể chứa bao nhiêu tệp tin?

(A) 1

(B) 10

(C) Không hạn chế số lượng, chỉ phụ thuộc vào dung lượng lưu trữ.

Hãy chọn câu trả lời đúng.

Phương pháp giải

Dựa vào nội dung mục 2 trang 44 để phân tích và trả lời.

Hướng dẫn giải

Câu trả lời đúng là: (C) Không hạn chế số lượng, chỉ phụ thuộc vào dung lượng lưu trữ.

3. Giải bài 3 trang 47 SGK Tin học 6

Giả sử đĩa C có tổ chức thông tin được mô tả trong hình dưới đây:

a. Hãy viết đường dẫn đến tệp Hinh.bt

b. Câu “Thư mục THUVIEN chứa các tệp tin Dai.bt và Hinh.bt” đúng hay sai?

c. Thư mục mẹ của KHXH là thư mục nào?

d. Thư mục BAIHAT nằm trong thư mục gốc đúng hay sai.

Phương pháp giải

Từ hiểu biết của bản thân, các kiến thức đã được học ở mục 3 trang 46 SGK Tin học 6 để phân tích và giải bài tập này.

Hướng dẫn giải

a. Đường dẫn đến file Hinh.bt: C:/THUVIEN/KHTN/TOAN/Hinh.bt

b. Đúng Thư mục THUVIEN chứa các tệp tin Dai.bt và Hinh.bt và thư mục TOAN.

c. Thư mục mẹ của KHXH là thư mục THUVIEN.

d. Sai thư mục BAIHAT là thư mục gốc trong ổ C.

4. Giải bài 4 trang 47 SGK Tin học 6

Em hãy nêu những thao tác chính với tệp và thư mục. Vì sao chúng ta cần các thao tác này?

Phương pháp giải

Dựa vào nội dung chính của mục 1, mục 2 được trình bày ở trang 44, 45 SGK Tin học 6 để phân tích và giải thích.

Hướng dẫn giải

Các thao tác chính với tệp và thư mục:

- Xem thông tin về các tệp và thư mục

- Tạo mới

- Xóa

- Đổi tên

- Sao chép

- Di chuyển.

Chúng ta cần các thao tác này vì cần tổ chức thông tin trên máy tính một cách khoa học để dễ tìm thông tin.

5. Giải bài 5 trang 47 SGK Tin học 6

Trong một đĩa cứng có thể tồn tại hai tệp hoặc hai thư mục có tên giống nhau được hay không?

Phương pháp giải

Từ nội dung mục 2. Thư mục trang 44 SGK Tin học 6 để trả lời

Hướng dẫn giải

Trong một đĩa cứng không thể tồn tại hai tệp hoặc hai thư mục có tên giống nhau được.

Ngày:30/08/2020 Chia sẻ bởi:Thi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM