Giải bài tập SGK Tin học 7 Bài 2: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính

Mời các em học sinh cùng tham khảo nội dung giải bài tập trang 18 SGK Tin học 7 được trình bày dưới đây. Tài liệu được biên soạn với nội dung đầy đủ, chính xác có phương pháp và hướng dẫn giải cụ thể. Chúc các em học tốt!

Giải bài tập SGK Tin học 7 Bài 2: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính

1. Giải bài 1 trang 18 SGK Tin học 7

Hãy liệt kê các thành phần chính của trang tính.

Phương pháp giải

Dựa vào các kiến thức đã học và nội dung chính được trình bày ở mục 2 trang 15, 16 SGK Tin học 7 để trả lời câu hỏi.

Hướng dẫn giải

Các thành phần chính của trang tính:

- Cột: được đánh số theo chữ cái A, B, C,..., AA, BB,...

- Hàng: được đánh số theo chữ số 1, 2, 3,...

- Ô: là giao giữa hàng và cột

- Hộp tên: Là ô nằm ở góc trái thanh công thức. Hiển thị địa chỉ ô đang được kích hoạt

- Khối: Là một nhóm các ô được chọn liền kề tạo thành hình chữ nhật, có màu đen

- Thanh công thức: Vai trò đặc biệt của thanh công thức dùng để nhập, hiển thị dữ liệu và công thức, sửa nội dung trong ô tính

2. Giải bài 2 trang 18 SGK Tin học 7

Thanh công thức của Excel có vai trò đặc biệt. Vai trò đó là gì?

Phương pháp giải

Từ các kiến thức đã học và nội dung chính được trình bày ở mục 3 trang 16, 17 SGK Tin học 7 để phân tích và trả lời câu hỏi.

Hướng dẫn giải

Vai trò đặc biệt của thanh công thức là dùng để nhập dữ liệu, hiển thị công thức và sửa nội dung của ô tính.

3. Giải bài 3 trang 18 SGK Tin học 7

Biết rằng trên trang tính chỉ có một ô được kích hoạt. Giả sử ta chọn một khối. Ô tính nào được kích hoạt trong các ô tính đó?

Phương pháp giải

Dựa vào các kiến thức được trình bày ở mục 3 trang 16, 17 SGK Tin học 7 để trả lời câu hỏi.

Hướng dẫn giải

Trong 1 khối được chọn ô nào có nền màu trắng là ô được kích hoạt (có thể là 1 trong 4 ô ở 4 góc của khối được chọn), nghĩa là ô được chọn đầu tiên của khối.

4. Giải bài 4 trang 18 SGK Tin học 7

Hãy nêu một vài ví dụ về những dạng dữ liệu mà Excel có thể xử lí.

Phương pháp giải

Từ các kiến thức đã học và nội dung chính được trình bày ở bài 2 SGK Tin học 7 để trả lời câu hỏi.

Hướng dẫn giải

Ví dụ về những dạng dữ liệu mà Excel có thể xử lí

- Dữ liệu dạng số: 123.87, -438, 16%,...

- Dữ liệu dạng tiền tệ: 120$

- Dữ liệu dạng kí tự: Học sinh (được đếm là 8 kí tự - kể cả dấu cách), AK3,...

- Dữ liệu dạng ngày: 24/7/2008,...

5. Giải bài 5 trang 18 SGK Tin học 7

Nhìn vào trang tính, ta có thể biết các ô chứa dữ liệu kiểu gì không, nếu sau khi nhập dữ liệu không thực hiện bất kỳ thao tác gì?

Phương pháp giải

Từ những hiểu biết của bản thân và nội dung chính được trình bày ở mục 4 trang 18 SGK Tin học 7 để trả lời câu hỏi.

Hướng dẫn giải

Nhìn vào trang tính ta có thể nhận biết được các ô chứa dữ liệu kiểu gì, nếu ta chưa định dạng vì các kiếu dữ liệu đã được ngầm định trong ô.

Ngày:15/09/2020 Chia sẻ bởi:Thanh Nhàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM