Giải bài tập SGK Tin học 7 Bài 5: Thao tác với bảng tính

Mời các em cùng tham khảo nội dung giải bài tập SGK trang 44 môn Tin học 7 được biên soạn và tổng hợp bên dưới đây. Tài liệu được trình bày logic, khoa học với nội dung chi tiết các câu hỏi có phương pháp và hướng dẫn giải cụ thể. Chúc các em học thật tốt!

Giải bài tập SGK Tin học 7 Bài 5: Thao tác với bảng tính

1. Giải bài 1 trang 44 SGK Tin học 7

Muốn sửa dữ liệu trong một ô tính mà không cần nhập lại phải thực hiện thao tác gì?

a) Nháy chuột trên ô tính và sửa dữ liệu;

b) Nháy chuột trên thanh công thức và sửa dữ liệu;

c) Nháy đúp chuột trên ô tính và sửa dữ liệu.

Hãy chọn những phương án đúng.

Phương pháp giải

Dựa vào nội dung mục 1 trang 36,37 SGK môn Tin học 7 để phân tích và trả lời câu hỏi.

Hướng dẫn giải

Muốn sửa dữ liệu trong một ô tính mà không cần nhập lại phải thực hiện thao tác b) hoặc c):

b) Nháy chuột trên thanh công thức và sửa dữ liệu;

c) Nháy đúp chuột trên ô tính và sửa dữ liệu.

2. Giải bài 2 trang 44 SGK Tin học 7

Nêu các thao tác có thể thực hiện được với các ô tính, khối, hàng và cột.

Phương pháp giải

Từ các kiến thức đã học và nội dung được trình bày ở mục 1,2 trang 36-38 SGK môn Tin học 7 để phân tích và trả lời câu hỏi.

Hướng dẫn giải

Các thao tác có thể thực hiện được với các ô tính, khối, hàng và cột:

- Điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng

- Chèn thêm hoặc xóa hàng, cột, ô

- Sao chép hoặc di chuyển nội dung (dữ liệu và địa chỉ) các ô, hàng, cột và khối

3. Giải bài 3 trang 44 SGK Tin học 7

Trong ô E10 có công thức =A1+B3. Công thức sẽ được điều chỉnh như thế nào nếu:

a) Sao chép ô E10 vào ô G12;

b) Sao chép ô E10 vào ô G2;

c) Sao chép ô E10 vào ô B3;

d) Di chuyển ô E10 sang ô G12.

Phương pháp giải

Dựa vào các kiến thức đã học và nội dung được trình bày ở mục 3 trang 40 SGK môn Tin học 7 để phân tích và trả lời câu hỏi.

Hướng dẫn giải

Trong ô E10 có công thức =A1+B3. Công thức sẽ được điều chỉnh như sau nếu:

a) Sao chép ô E10 vào ô G12;

- Ô E10 có công thức =A1+B3

- Khi sao chép sang G12:

+ E10 so với G12 số cột tăng 2 đơn vị, số hàng cũng tăng lên 2. Vì vây, địa chỉ trong công thức khi sao chép cũng tăng tương ứng số cột lên 2 và số hàng lên 2 đơn vị:

  • Cột A tăng 2 thành cột C, hàng 1 tăng 2 thành hàng 3. Từ đó, ô A1 thành C3
  • Cột B tăng 2 thành cột D, hàng 3 tăng 2 thành hàng 5. Từ đó, ô B3 thành D5

+ Vì vậy, công thức =A1+B3 chuyển thành công thức =C3+D5

b) Sao chép ô E10 vào ô G2;

Báo lỗi, vì trang tính không có ô với địa chỉ được điều chỉnh.

c) Sao chép ô E10 vào ô B3;

Báo lỗi, vì trang tính không có ô với địa chỉ được điều chỉnh.

d) Di chuyển ô E10 sang ô G12;

Khi di chuyển công thức, địa chỉ trong công thức không thay đổi như khi sao chép. Vì vậy, công thức của ô G12 cũng chính là công thức của E10.

Ngày:15/09/2020 Chia sẻ bởi:Thi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM