Giải bài tập SGK Tin học 7 Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán

Nội dung giải bài tập SGK trang 31 môn Tin học 7 được eLib biên soạn và tổng hợp dưới đây sẽ giúp các em làm làm quen, luyện tập các dạng bài tập liên quan đến Sử dụng các hàm để tính toán. Mời các em cùng tham khảo!

Giải bài tập SGK Tin học 7 Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán

1. Giải bài 1 trang 31 SGK Tin học 7

Nếu trong một ô tính có các kí hiệu #####, điều đó có nghĩa gì?

a) Công thức nhập sai và Excel thông báo lỗi; 

b) Hàng chứa ô đó có độ cao quá thấp nên không hiển thị hết chữ số; 

c) Cột chứa ô đó có độ rộng quá hẹp nên không hiển thị hết chữ số; 

d) Hoặc b hoặc c

Phương pháp giải

Dựa vào các kiến thức đã học và nội dung chính được trình bày ở mục 2 trang 28,29 SGK Tin học 7 để phân tích và trả lời câu hỏi.

Hướng dẫn giải

Nếu trong một ô tính có các kí hiệu #####, điều đó có nghĩa cột chứa ô đó có độ rộng quá hẹp nên không hiển thị hết chữ số → Chọn câu c.

Vì vậy, phải điều chỉnh độ rộng của cột cho phù hợp để có thể hiển thị hết chữ số.

2. Giải bài 2 trang 31 SGK Tin học 7

Cách nhập hàm nào sau đây là không đúng?

a)  = SUM(5,A3,B1)

b)  =SUM(5,A3,B1)

c)  =sum(5,A3,B1)

d)  =SUM   (5,A3,B1)

Phương pháp giải

Từ các kiến thức đã học và nội dung chính được trình bày ở mục 2 trang 28,29 SGK Tin học 7 để phân tích từng hàm để đưa ra câu trả lời.

Hướng dẫn giải

Cách nhập hàm không đúng là câu d), vì: sau tên hàm SUM có khoảng trắng. Sửa lại cho đúng là: =SUM(5,A3,B1)

3. Giải bài 3 trang 31 SGK Tin học 7

Giả sử trong các ô A1, B1 lần lượt chứa các số -4, 3. Em hãy cho biết kết quả của các công thức tính sau:

a) = SUM(A1, B1)

b) = SUM(A1,B1,B1)

c) = SUM(A1, B1, -5)

d) = SUM(A1, B1, 2)

e) =AVERAGE(A1, B1, 4)

g) =AVERAGE(A1, B1, 5,0)

Phương pháp giải

Từ các kiến thức đã học và nội dung chính được trình bày ở mục 3 trang 29 SGK Tin học 7 để phân tích và trả lời câu hỏi.

Hướng dẫn giải

Theo giả thiết: A1 = -4; B1 = 3, ta có:

a) = SUM(A1, B1) Kết quả thực hiện là : - 1;

b) = SUM(A1,B1,B1) Kết quả thực hiện là : 2;

c) = SUM(A1, B1, -5) Kết quả thực hiện là : - 6;

d) = SUM(A1, B1, 2) Kết quả thực hiện là : 1;

e) = AVERAGE(A1, B1, 4) Kết quả thực hiện là : 1;

g) = AVERAGE(A1, B1, 5, 0) Kết quả thực hiện là : 1.

Ngày:15/09/2020 Chia sẻ bởi:Oanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM