Giải bài tập SGK Tin học 7 Bài 3: Thực hiện tính toán trên trang tính

eLib xin giới thiệu đến các em học sinh nội dung giải bài tập SGK trang 24 môn Tin học 7 dưới đây. Qua tài liệu này các em sẽ làm quen được với các dạng bài tập liên quan đến bài học. Mời các em cùng tham khảo!

Giải bài tập SGK Tin học 7 Bài 3: Thực hiện tính toán trên trang tính

1. Giải bài 1 trang 24 SGK Tin học 7

Bạn Hằng gõ vào một ô tính nội dung 8+2*3 với mong muốn tính được giá trị công thức nhập. Nhưng tên của ô tính vẫn chỉ hiểu thị nội dung 8+2*3 thay vì giá trị 14 mà Hằng mong đợi. Em có biết tại sao không?

Phương pháp giải

Từ các kiến thức đã học và nội dung chính được trình bày ở mục 2 trang 22, 23 SGK Tin học 7 để phân tích và trả lời câu hỏi.

Hướng dẫn giải

Bạn Hằng gõ vào một ô tính nội dung 8+2*3 với mong muốn tính được giá trị công thức nhập. Nhưng tên của ô tính vẫn chỉ hiểu thị nội dung 8+2*3 thay vì giá trị 14 mà Hằng mong đợi. Vì bạn Hằng gõ thiếu dấu = ở đầu công thức. Cách gõ đúng là: =8+2*3

2. Giải bài 2 trang 24 SGK Tin học 7

Từ đâu có thể biết một ô chứa công thức hay chứa giá trị cụ thể?

Phương pháp giải

Dựa vào hiểu biết của bản thân và nội dung chính được trình bày ở mục 3 trang 23 SGK Tin học 7 để phân tích và trả lời câu hỏi.

Hướng dẫn giải

Để biết một ô chứa công thức hay chứa giá trị cụ thể, ta nháy chọn ô tính:

- Nếu nội dung trong ô tính giống với nội dung trên thanh công thức thì ô tính đó chứa dữ liệu.

- Ngược lại, nếu ô tính hiện giá trị nhưng thanh công thức lại hiển thị công thức thì ô tính đó chứa công thức

3. Giải bài 3 trang 24 SGK Tin học 7

Hãy nêu lợi ích của việc sử dụng địa chỉ ô tính trong công thức.

Phương pháp giải

Từ các kiến thức đã học và nội dung chính được trình bày ở mục 3 trang 23 SGK Tin học 7 để phân tích và nêu lợi ích của việc sử dụng địa chỉ ô tính trong công thức.

Hướng dẫn giải

Lợi ích của việc sử dụng địa chỉ ô tính trong công thức:

- Giúp thực hiện nhanh và chính xác

- Khi thay đổi giá trị dữ liệu trong ô tính thì kết quả tự động cập nhật

4. Giải bài 4 trang 24 SGK Tin học 7

Giả sử cần tính tổng giá trị trong các ô C2 và D4, sau đó nhân với giá trị trong ô B2. Công thức nào trong số các công thức sau đây là đúng?

A. (D4+C2)*B2;

B. D4+C2*B2;

C. =(D4+C2)*B2;

D. =(B2*(D4+C2));

E. =(D4+C2)B2;

F. (D4+C2)B2.

Phương pháp giải

Dựa vào các kiến thức đã học và nội dung chính được trình bày ở mục 2, 3 trang 22, 23 SGK Tin học 7 để phân tích từng ý chính và đưa ra lựa chọn đúng, sai phù hợp với bài toán.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là F : =(D4+C2)*B2

Đáp án A : Thiếu dấu =;

Đáp án B : Thiếu dấu bằng và công thức sai;

Đáp án C : Viết sai c2 và b2;

Đáp án D : Thừa dấu ngoặc đầu tiên;

Đáp án E : Thiếu dấu * ở trước B2.

Ngày:15/09/2020 Chia sẻ bởi:Phuong

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM