Giải bài tập SGK Tin học 7 Bài 9: Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ

Mời các em học sinh cùng tham khảo nội dung giải bài 9 SGK được eLib biên soạn và tổng hợp dưới đây. Tài liệu gồm 5 bài tập trang 88 có phương pháp giải và đáp án đi kèm sẽ giúp các em học tập thật tốt chương trình môn Tin học 7. Chúc các em học giỏi!

Giải bài tập SGK Tin học 7 Bài 9: Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ

1. Giải bài 1 trang 88 SGK Tin học 7

Em hãy cho biết mục đích của việc sử dụng biểu đồ.

Phương pháp giải

Từ các kiến thức được học kết hợp với nội dung được trình bày ở bài 9 SGK Tin học 7 để phân tích và đưa ra câu trả lời phù hợp.

Hướng dẫn giải

Mục đích của việc sử dụng biểu đồ, đó là: Biểu đồ là cách minh hoạ dữ liệu sinh động và trực quan; dễ so sánh dữ liệu hơn, dễ dự đoán xu thế tăng hay giảm của dữ liệu.

2. Giải bài 2 trang 88 SGK Tin học 7

Hãy nêu một vài dạng biểu đồ thường được sử dụng nhất.

Phương pháp giải

Dựa các kiến thức được học và nội dung được trình bày ở mục 2 trang 80 SGK Tin học 7 để phân tích và đưa ra câu trả lời phù hợp.

Hướng dẫn giải

Một vài dạng biểu đồ thường được sử dụng nhất, đó là: Biểu đồ cột, biểu đồ đường gấp khúc, biểu đồ hình tròn.

3. Giải bài 3 trang 88 SGK Tin học 7

Nêu các bước cần thực hiện để tạo biểu đồ từ một bảng dữ liệu.

Phương pháp giải

Từ các kiến thức được học và nội dung được trình bày ở mục 3 trang 80, 81 SGK Tin học 7 để phân tích và đưa ra câu trả lời phù hợp.

Hướng dẫn giải

Các bước cần thực hiện để tạo biểu đồ từ một bảng dữ liệu:

- Bước 1. Chọn một ô trong bảng dữ liệu cần vẽ biểu đồ

- Bước 2. Nháy nút Chart Wizard trên thanh công cụ

- Bước 3. Nháy liên tiếp nút Next trên các hộp thoại và nháy nút Finish trên hộp thoại cuối cùng (khi nút Next bị mờ đi)

4. Giải bài 4 trang 88 SGK Tin học 7

Khi tạo biểu đồ, em nháy nút Finish ngay từ khi hộp thoại hiện ra. Khi đó:

a) không có biểu đồ được tạo ra;

b) biểu đồ được tạo với các thông tin ngầm định

Hãy chọn phương án ghép đúng.

Phương pháp giải

Dựa vào các kiến thức được học và nội dung được trình bày ở bài 9 SGK Tin học 7 để phân tích và đưa ra câu trả lời chính xác.

Hướng dẫn giải

Khi tạo biểu đồ, em nháy nút Finish ngay từ khi hộp thoại hiện ra. Khi đó biểu đồ được tạo với các thông tin ngầm định. Vậy phương án b) là phương án ghép đúng.

5. Giải bài 5 trang 88 SGK Tin học 7

Muốn thay đổi dạng biểu đồ đã được tạo ra, em

a) nháy nút  trên thanh công cụ Chart và chọn dạng thích hợp;

b) phải xóa biểu đồ cũ và thực hiện lại các thao tác tạo biểu đồ.

Hãy chọn phương án ghép đúng.

Phương pháp giải

Dựa vào các kiến thức được học và nội dung được trình bày ở bài 9 SGK Tin học 7 để phân tích và đưa ra câu trả lời chính xác.

Hướng dẫn giải

Muốn thay đổi dạng biểu đồ đã được tạo ra, em nháy nút  trên thanh công cụ Chart và chọn dạng thích hợp. Vậy phương án a) là phương án ghép đúng.

Ngày:15/09/2020 Chia sẻ bởi:Minh Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM